Geplaatst op 19 juli 2016

Er zijn nog steeds veel organisaties die maandelijks de salarisadministratie handmatig invoeren, maar dit is niet langer

meer nodig. De functionaliteiten van de software: MSS (Manager Self Service) en ESS (Employee Self Service) zorgen

ervoor dat bijna alle looncomponenten bij de bron worden vastgelegd, waardoor het daarna makkelijk

geautomatiseerd kan worden. De salarisadministrateur heeft hierdoor in de toekomst meer een adviserende en controlerende rol. 

Zij kunnen hun kennis meer gaan inzetten op gebieden als: cao, sociale verzekeringen, werknemersverzekeringen, pensioenen en

fiscaliteiten. Om vervolgens het management hierover te informeren en adviseren. Deze verschuiving zal de aankomende jaren een behoorlijke toevlucht gaan nemen.

 

Persoonlijk contact

Ook zal de salarisadministrateur meer tijd overhouden om persoonlijk contact te hebben met hun leidinggevende of klant,

zodat iedereen op de hoogte is van wat er speelt. ‘Je hoort nog vaak dat leidinggevenden of klanten

geen inzicht hebben over de verwerking van de salarisadministratie. Dit geldt vooral voor organisaties die overwegen om

salarisadministratie uit te besteden. Organisaties zijn er huiverig voor om de salarisadministratie uit handen te geven, omdat

zij er dan geen controle er meer over hebben. Terwijl zij wel de eindverantwoordelijke hiervoor zijn. Dit is een begrijpelijke reactie,

maar dit ‘gevoel’ kan worden opgelost door dichterbij de klant te staan’, aldus Sylvia Alberts, Manager Payroll & HR Services.

Wanneer de salarisspecialist naar hen toe gaat, zal de organisatie zich meer betrokken voelen bij het proces en kunnen zij optreden als sparringspartner. Het persoonlijke contact is ook voor de salarisspecialist een voordeel, omdat zij sneller kunnen anticiperen op situaties. Mocht de klant bijvoorbeeld een bonus willen uitbetalen aan hun medewerkers, dan kan de salarisspecialist hier in de tijdsplanning rekening mee houden. Hierdoor staan zij minder snel voor onverwachtse momenten en kunnen de deadlines alsnog worden behaald.

 

Kosten besparen

De salarisadministratie op een deskundige manier bijhouden is voor elke organisatie belangrijk. Het is alleen

niet altijd even makkelijk om de loonadministratie op een zorgvuldige manier bij te houden en dan is het

automatiseren van salarisadministratie een groot voordeel. Je hebt nog weinig omkijken naar de

administratieve vastlegging van salarisadministratie. Alleen de complexe processen hebben nog aandacht nodig, zoals

pensioenen of ouderschapsverlof. Doordat veel geautoriseerd kan worden, zal een organisatie veel kosten besparen,

zijn bedrijven voor 95% er van verzekerd dat alle looncomponenten (wet- en regelgeving,

arbeidsvoorwaarden en eigen gemaakte looncomponenten) goed verlopen en kunnen boetes voorkomen worden bij

de Belastingdienst. Daarnaast blijven zij meegaan met de tijd en dat is een grote pre!

 

Sylvia Alberts
Manager Payroll & HR Services