Kennis en kunde

Onze Salaris Specialisten lopen altijd een stapje voor op ontwikkelingen van AFAS Profit en de wet- en regelgeving. Zij passen veranderingen snel toe en houden elkaar scherp door het vier-ogen-principe.

ISAE 3402-certificering

Optimo is ISAE 3402 gecertificeerd. Dit is de internationale standaard voor rapportage over uitbestede processen. Wij worden hiervoor periodiek gecontroleerd. Zo weet je zeker dat jouw processen volgens de norm worden uitgevoerd.

Payrollscan

De regels voor salarisverwerking veranderen continu. Daarom voeren wij een payrollscan uit bij klanten die hun salarisadministratie aan ons willen uitbesteden. Zo kan de salarisadministratie op de juiste manier worden overgedragen aan team Outsourcing.

SA én PSA uitbesteden

Salaris- en personeelsadministratie verlopen optimaal wanneer ze verweven zijn. Daarom kun jij ook jouw personeelsadministratie aan ons uitbesteden. Onze specialisten nemen dan het complete proces uit handen, van in- tot uitstroom.

De 5 meest gestelde vragen

 • Vanaf hoeveel loonstroken kan ik bij Optimo terecht?

  Bij Optimo hebben we daar geen harde afspraken over. Het belangrijkste is dat outsourcing voor jou van meerwaarde is: het haalt administratieve last weg, scheelt een fte of biedt continuïteit.

 • Wie zijn de Salaris Specialisten bij Optimo?

  Onze Salaris Specialisten zijn stuk voor stuk payrollprofessionals met een PDL-diploma die ervaring hebben met AFAS Profit, uiteenlopende branches en verschillende cao’s. Het voordeel van outsourcing via Optimo is dat wij naast Salaris Specialisten onder andere AFAS en Payroll Consultants in huis hebben. Zij kunnen jouw payrollproces nog beter inrichten en automatiseren. Daarvoor is zelfs een speciale scan. Bij vragen hierover zijn de lijntjes dus kort.

 • Hoe gaan de Salaris Specialisten van Optimo te werk?

  De salarisadministratie wordt in de basis bij Optimo op kantoor verwerkt, maar wanneer jij het wenst kan de Salaris Specialist ook bij jou op locatie aan de slag. Hoe dan ook is er altijd veel contact tussen jou en onze Salaris Specialisten over bijvoorbeeld mutaties, loonbeslagen of een fiscaal vraagstuk – telefonisch of fysiek. Onze werkzaamheden voeren wij volgens vaste processen en door middel van workflows uit.
  Onze specialisten werken volgens het vier-ogen-principe en daardoor is de kans op fouten nihil. Door maandelijkse kennissessies en een achterban van alle collega’s zijn zij altijd up-to-date van de laatste ontwikkelingen op payrollgebied én de AFAS software.

 • Hoe verloopt het proces naar uiteindelijk de outsourcing?

  Wanneer je in contact treedt met Optimo om de salarisadministratie uit te besteden, heb je in eerste instantie contact met één van onze accountmanagers. Vervolgens schuift onze Manager Transitie* aan en onze Manager Outsourcing. Alle afspraken die worden gemaakt, worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). Daarin staat ook welke zaken Optimo wel en niet van jou overneemt.
  Optimo schrijft een risicoanalyse van jouw salarisproces. Met deze analyse kunnen wij checken of de inrichting van jouw AFAS-software en jouw interne proces efficiënt genoeg is. Hier wordt een rapport met constateringen van opgesteld. Eventueel volgt dan eerst een projectplan, om het systeem en jouw interne processen te optimaliseren. Daarna volgt een planning om de overdracht van activiteiten omtrent het salarisproces te laten plaatsvinden. Na deze overdracht wordt de salarisrun in het vervolg door Optimo gedraaid.

  *De Manager Transitie komt aan tafel om jou mee te nemen naar de nieuwe manier van werken die outsourcing met zich meebrengt. Deze transitiefase is noodzakelijk om alle processen en de samenwerking gesmeerd te laten verlopen, voordat er een belangrijk proces als salarisverwerking wordt overgedragen aan Optimo. Iemand van ons transitieteam neemt jou mee in het toekomstige proces, brengt ver van te voren al eventuele problemen in kaart, speelt hier bijtijds op in en managet de verwachtingen van zowel het outsourceteam als de klant. Zo zorgen we voor een soepele samenwerking.

 • Beschikt Optimo over een certificaat?

  Ja, Optimo beschikt over het ISAE 3402-certificaat. Deze is uitgegeven door Alpha Accountants & Adviseurs en is de internationale standaard voor de beheersing van uitbesteding. Er zijn twee soorten ISAE 3402-rapportages. Een Type I rapport en een Type II rapport. Optimo beschikt over het Type II rapport. Dat wil zeggen dat Optimo een verklaring heeft van de accountant dat de interne beheersing over een periode van een jaar daadwerkelijk heeft gewerkt. Het verschil met het Type I rapport is dat het Type I rapport alleen een beschrijving en een verklaring van de accountant bevat over de opzet van de interne beheersing.