Verlof reserveren zorgt ervoor dat de verlofopbouw geïntegreerd is met de journaalpost. Zo is de financiële waarde van het verlof elke maand inzichtelijk. Onze Payroll Specialisten richten het voor je in!

 

Verlof reserveren: wat gaan we voor je doen?

 • Na elke salarisverwerking heb je inzicht in de opbouw van het verlof in geld van de afgelopen periode;
 • Het is mogelijk om inzichtelijk te maken wat de openstaande verlofstand in geld is;
 • We zorgen dat de benodigde looncomponenten zijn geactiveerd;
 • We koppelen alle gewenste verlofsoorten aan de grootboekrekening(en);
 • We nemen optioneel de openstaande verlofstand van voorgaand jaar mee (de reservering start vanaf het lopende kalenderjaar);
 • We houden eventueel rekening met extra reservering voor sociale lasten, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering indien van toepassing;
 • Alle mogelijke situaties worden grondig nagerekend, zodat je zeker bent van een juiste inrichting;
 • De inrichting wordt door ons volledig gedocumenteerd opgeleverd;
 • Er kan sprake zijn van kleine afrondingsverschillen tussen het verlof in HRM en het verlof in de salarisverwerking.

 

Investering (schatting):

 • Vier uren voor de reservering van het verlof, uitgaand van 1 cao;
 • Drie extra uren indien ook de reservering van het voorgaande jaar meegenomen moet worden.

 

Aanvraag verlof reserveren

Vraag de inrichting hieronder aan. Om je een zo specifiek mogelijke offerte te presenteren, helpt het als je ons alvast wat informatie geeft in de toelichting. Denk daarbij aan:

 1. Voor hoeveel cao’s moet de regeling gelden?
 2. Voor hoeveel arbeidsvoorwaarden moet de regeling gelden?
 3. En al het andere wat je relevant vindt om aan ons door te geven!

Product aanvragen