Laat de berekening van de premie voor partner- en wezenpensioen automatisch door AFAS Profit doen, zodat de premie gereserveerd kan worden in de journaalpost.

 

Partner- en wezenpensioen reservering automatiseren: wat gaan we voor je doen?

 • We leveren een volledige automatische inrichting op basis van een pensioenreglement en/of polisbladen op, we doen niet aan aannames;
 • We houden zoveel mogelijk rekening met effectief onderhoud;
 • We houden rekening met onbetaald- en/of ouderschapsverlof;
 • We houden rekening met de berekening voor eventuele meeruren;
 • We houden rekening met de juiste (methode) leeftijd;
 • We houden rekening met eventuele dienstjaren die meetellen in de berekening;
 • We houden rekening met eventuele vaste kosten die meetellen in de berekening;
 • We houden rekening met afwijkende diensttijd vanwege waardeoverdracht;
 • Juiste journaalposten;
 • Alle mogelijke situaties worden grondig nagerekend, zodat je zeker bent van een juiste inrichting;
 • De inrichting wordt door ons volledig gedocumenteerd opgeleverd.

 

Door jou aan te leveren:

 • Een pensioenreglement of eventuele andere aanvullende documentatie.

 

Investering (schatting):

 • Twee consultancydagen voor de inrichting van zowel partner- als wezenpensioen.

 

Partner- en wezenpensioen automatiseren aanvragen

Vraag partner- en wezenpensioen automatiseren hieronder aan. Om je een zo specifiek mogelijke offerte te presenteren, helpt het als je ons alvast wat informatie geeft bij ‘toelichting’. Denk daarbij aan:

 1. Hoe moet de regeling voor jou werken? Bij voorkeur aan de hand van officiële documentatie (pensioenreglement bijvoorbeeld).
 2. Voor hoeveel werkgevers moet de regeling werken?
 3. Voor welke cao’s moet de regeling gelden?
 4. En al het andere wat je relevant vindt om aan ons door te geven!

Product aanvragen