Veel organisaties bieden medewerkers de mogelijkheid om arbeidsvoorwaarden uit te wisselen. Denk hierbij aan het uitruilen van salaris, vakantietoeslag of eindejaarsuitkering voor bijvoorbeeld een fiets, vakbondscontributie of fiscale uitruil van reiskosten. Hiervoor was vaak een complexe inrichting nodig in de looncomponenten en diverse workflows voor InSite.

Met de komst van het Keuzemodel/MKSA (Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden) is dit een stuk eenvoudiger geworden! Via deze standaard inrichting kunnen medewerkers via InSite een aanvraag indienen en deze gegevens worden automatisch meegenomen in de salarisverwerking.

Hoe meer medewerkers, hoe meer wensen! Door het Keuzemodel volledig automatisch in te richten in AFAS Profit en InSite bespaar je een hoop administratieve lasten voor de HR- en salarisadministratie. Onze consultants regelen dit voor je!

Specificaties:

 • We starten met een korte intake om de inrichting door te spreken zodat hier geen onduidelijkheden over kunnen ontstaan;
 • We hanteren het reglement voor het Keuzemodel/MKSA van jouw organisatie;
 • We zorgen voor een correcte instelling van alle bestedingsdoelen;
 • We richten de benodigde profielen in;
 • We passen de standaard Keuzemodel portal op InSite naar wens aan;
 • We automatiseren het hele proces en de controles via workflows;
 • We zorgen ervoor dat aan het einde van de workflow automatisch de bevestigingsbrief wordt gegenereerd;
 • We letten op de autorisatie en richten dit correct in;
 • Optioneel: inrichting van de initiële aanvraag, wanneer de medewerker eerst toestemming moet vragen om mee te doen met de regeling;
 • Optioneel: extra benodigde inrichting van arbeidsvoorwaarden en verlof;
 • Optioneel: extra inzicht in de bronnen en bestedingsdoelen via rapportages en analyses;
 • We letten op de juiste journaalposten;
 • Alle mogelijke situaties worden grondig nagerekend, zodat je zeker bent van een juiste inrichting;
 • We denken mee over de communicatie, werkinstructies en uitrol in de organisatie;
 • We houden zoveel mogelijk rekening met effectief onderhoud;
 • De inrichting wordt door ons volledig gedocumenteerd opgeleverd.

Door jou aan te leveren:

 • Het reglement van het Keuzemodel/MKSA zoals deze van toepassing is in jullie organisatie, inclusief de gewenste bronnen en mogelijke bestedingsdoelen.

Investering (schatting):

 • Twee tot vier consultancydagen voor een inrichting op basis van de standaard serie looncomponenten voor één werkgever in één cao. Is er sprake van meerdere werkgevers en/of cao’s of is er maatwerk inrichting nodig? Dan komen er dagen bij.

Vraag het Keuzemodel/MKSA aan via de knop ‘aanvragen’. Om je een zo specifiek mogelijke offerte te presenteren, helpt het als je ons alvast wat informatie geeft bij ‘toelichting’. Denk daarbij aan:

 1. Hoe moet de regeling voor jou werken? Bij voorkeur ontvangen we een uitwerking van de regeling met een omschrijving van de opbouw van het budget en de bestedingsmogelijkheden.
 2. Voor hoeveel werkgevers moet de regeling werken?
 3. Voor welke cao’s moet de regeling gelden?
 4. En al het andere wat je relevant vindt om aan ons door te geven!

Mogelijk nemen we ook nog telefonisch contact met je op om de gewenste inrichting door te nemen.

Product aanvragen