AFAS expert Vakkennis Gespecialiseerde teams
10 juni 2021

Profit 18 komt er aan. In deze blog geef ik alvast wat aandacht aan vijf veelbelovende punten die naar voren zijn gekomen in de berichtgeving van AFAS. Gebaseerd op mijn werkgebied. Dit werkgebied omvat financieel en ERP, waaronder ook met name inkoop in de zorg.

 

Net zoals vorig jaar heb ik weer een shortlist gemaakt met nieuwe functionaliteiten die veel potentie hebben binnen de Profit update gelinkt aan de jaarlijkse AFAS Open.
Het gaat hier om de volgende functionaliteiten:

  • Nieuwe bankrekening via workflow
  • Artikel vervangen optimalisatie
  • Koppeling Mollie (betaallink factuur/aanmaning)
  • Periode afsluiting borgen in Profit
  • Transitorische posten via koppelingen

Dan volgt nu mijn visie op de functionaliteiten zoals ze gepresenteerd worden.

 

1. Nieuwe bankrekening via workflow

Er is een nieuwe functionaliteit die het mogelijk maakt om nieuwe bankrekeningen (voor crediteuren en/of debiteuren) te laten beoordelen via een workflow.
Dit is een belangrijk stuk functionaliteit wat helpt bij het aanbrengen en borgen van controle technische functiescheiding.
Op de succesbeheer pagina van AFAS over het vier ogen principe werd hiervoor een goede oplossing aangeboden. Deze oplossing is breed toegepast en werkt prima.
Met deze nieuwe functionaliteit is binnen de standaard template van AFAS een sterkere onderbouwing aangebracht door dit hard te koppelen aan een dossieritem onderhouden door AFAS zelf. Doordat het is geprogrammeerd binnen de software is deze nieuwe functionaliteit superieur aan het eerdere vier ogen principe wat vanuit succesbeheer is opgesteld.
De AFAS Open 2021 video over dit onderwerp: Bankrekening wijzigen

 

2. Artikel vervangen optimalisatie

De functionaliteit voor vervanging van artikelen is uitgebreid. Het is mogelijk om nu een datum toe te voegen, in geval van een tijdelijk situatie (Vervangen t/m datum). Daarnaast werkt het vervangen nu ook door binnen de inkoopaanvragen. Dit laatste is een mooie aanvulling en verbetering binnen het proces van de inkoopaanvragen. De AFAS Open 2021 video over dit onderwerp: Vervangend artikel in inkoopaanvraag.

 

3. Koppeling Mollie (betaallink factuur/aanmaning)

Vanaf Profit 18 is het mogelijk om een betaallink mee te sturen bij het versturen van een factuur of aanmaning. Tot op heden was dit alleen mogelijk met behulp van een koppeling van een externe partij. Met name als facturen worden verzonden naar particulieren is het toevoegen van een betaallink van toegevoegde waarde. Dat deze functionaliteit nu in de standaard van AFAS wordt aangeboden is een welkome aanvulling voor veel organisaties.
De koppeling zorgt er ook voor dat de betalingen die via Mollie worden verwerkt, automatisch worden afgeletterd bij het boeken van het bankafschrift. Heb je interesse in deze functionaliteit? Kijk dan zeker naar de bijbehorende video van de AFAS Open 2021. Hierin wordt ook een aantrekkelijke korting gemeld voor AFAS klanten bij Mollie.
De AFAS Open 2021 video over dit onderwerp: Betaallinks verstrekken bij facturen.

 

4. Periodeafsluiting borgen in Profit

Om de periodeafsluiting te helpen optimaliseren en faciliteren is er in Profit 18 een verbetering aangebracht. Deze functionaliteit levert een nieuw onderdeel op binnen Financieel waarin per type periodeafsluiting een werkprogramma is vast te stellen en af te werken.
Onderdelen van het periodeafsluitingsplan zijn;

  • Een set met workflows om op te starten gebaseerd op de betreffende periode
  • Overlopende posten (terugkerend of eenmalig)
  • Een specifieke set Finance auditor regels

Dit kan hele mooie handvaten geven om de periodeafsluiting in de vorm van een werkprogramma op te stellen en uit te voeren. Het geheel kan naar eigen inzicht worden opgesteld en worden toegepast voor elke periode die je maar wenst te hanteren. Per jaar, kwartaal, maand of 4-weken. Alles is overzichtelijk en gestructureerd te volgen en documenteren via deze nieuwe functionaliteit. Iets waar ik vanuit mijn accountancy achtergrond heel erg blij wordt.
De AFAS Open 2021 video over dit onderwerp: Financiële periode afsluiten.

 

5. Transitorische posten via koppelingen

Een technische verhaal, wat met name een verbetering kan opleveren als je werkt met een scan/herken oplossing voor inkoopfacturen.
Tot op heden was het niet mogelijk om de transitorische post via een koppeling aan te maken op dezelfde manier als wanneer deze in AFAS werd aangemaakt.
Zo werd er bij een inkoopfactuur tegelijk ook een memoriaalboeking meegestuurd. Echter was er geen harde koppeling tussen deze transitorische post en de inkoopfactuur.
Dat kan nu wel zo worden aangeleverd door de koppeling (update connector).
Om je voordeel te kunnen doen van deze nieuwe functionaliteit zul je contact moeten opnemen met de scan/herken partner. Of deze partij moet hier zelf actie op ondernemen.
Dit is een hele sterke verbetering die bij onvoldoende aandacht hiervoor onbenut zal blijven onder bestaande inrichting.
Over dit onderwerp is geen afzonderlijke video opgesteld voor de AFAS Open 2021.

 

Meer nieuwe functionaliteiten in Profit 18

Wil je álle nieuwe functionaliteiten inzien? Bekijk dan het overzicht van AFAS over Profit 18. Optimo helpt je graag bij het inrichten van een functionaliteit waarvan jij enthousiast bent geworden! Voor een overzicht van de AFAS Open 2021 video’s klik hier.

 

Wil je ondersteuning bij het optimaal inrichten én gebruiken van Profit 18? Neem contact met mij op via mijn specialistenpagina of met één van mijn collega’s. We helpen je graag!