AFAS expert Vakkennis Gespecialiseerde teams
30 november 2023

Business Intelligence (BI) is momenteel helemaal hot. AFAS biedt in dit kader een enorm aantal dashboards aan met uiteenlopende mogelijkheden. Al je cijfers over bijvoorbeeld verlof, verzuim, bezetting staan in een moderne en overzichtelijke tool op Insite. Geen aparte analyses meer in Excel, maar direct een overzicht met makkelijke filteropties in je dashboard. Ontdek in deze blog de veelzijdigheid van dashboards binnen AFAS.

 

 

De meerwaarde van HRM Dashboards binnen AFAS

Wil jouw organisatie meer inzicht in het behalen van strategische, tactische en operationele doelstellingen? Wil je snel en beter inzicht in de cijfers binnen je organisatie? Dan is het gebruik van dashboards in AFAS iets voor jou!

 

Dashboards bieden de mogelijkheid om real-time inzicht te krijgen in belangrijke prestatie-indicatoren (KPI’s) en managementinformatie. Dit stelt jou in staat om snel te handelen en te reageren op veranderende omstandigheden en trends. Dashboards presenteren cijfers op een visueel aantrekkelijke en overzichtelijke manier, om het nemen van belangrijke beslissingen makkelijker te maken.

 

Tijdrovende administratieve handelingen en het maken van berekeningen zijn met het gebruik van dashboards verleden tijd. Het inzicht dat de verschillende dashboards geven draagt onder andere bij aan de verbetering van:

 • Efficiënt gegevensbeheer
 • Prestatiebewaking
 • Inzicht in trendanalyses
 • Transparantie en verantwoording

 

Voor wie zijn de AFAS dashboards geschikt?

De dashboards zijn uitermate geschikt als jouw organisatie verzuim, verlof en feestdagen registreert in AFAS. Door het gebruik van dashboards in AFAS krijg je als management een duidelijk beeld van wat er speelt op gebied van bijvoorbeeld verlof, verzuim of bezetting. Het bewaken van zowel korte- als lange termijndoelstellingen wordt door het gebruik van dashboards ook een stuk makkelijker.

 

 

Aan welke gegevens moet ik denken?

Op HR-management niveau kun je bijvoorbeeld denken aan gegevens over:

 • Verlof
 • Verzuim
 • Bezetting (FTE)
 • Loonbeslagen
 • Declarabiliteit
 • Sociaal HRM

Voor financieel management gaat het bijvoorbeeld om:

 • Crediteuren
 • Debiteuren
 • Inkoop en verkoop
 • Vaste activa
 • Winst- en verliespercentages

 

Welke dashboards zijn er in AFAS?

AFAS heeft meer dan honderd dashboards, allemaal met hun eigen kenmerken en voordelen. Hieronder lichten we een vijftal dashboards uit die jouw organisatie kan gebruiken voor meer inzicht in bezetting, mobiliteit en meer.

 

Dashboard bezetting

Het dashboard bezetting geeft inzicht in de verdeling van roosteruren over een specifieke periode. Hierdoor zie je hoeveel tijd (of middelen) wordt besteed aan verschillende taken of projecten. Het is mogelijk om op verschillende manieren cijfers naar voren te halen en te visualiseren: op het niveau van werkgever, team of medewerker.

 

Dashboard sociaal HRM

Het dashboard sociaal HRM biedt inzicht in sociale factoren en werkfactoren van afdelingen en de medewerkers van de afdelingen. Daarnaast is het mogelijk een diepere analyse uit te voeren voor HRM-doeleinden. Denk aan cijfers op gebied van formatie (groei & krimp), mobiliteit (instroom, doorstroom & uitstroom) en afwezigheid.

 

Dashboard declarabiliteit

Met het dashboard declarabiliteit krijg je inzicht in het budget van een medewerker en de realisatie daarvan op basis van de geboekte nacalculatie. De uren worden ingedeeld in verschillende werksoortgroepen.

 

Dashboard winst en verlies

Met dit dashboard wordt het mogelijk om te werken aan je strategische cijfers. Beoordeel of je de jaardoelstelling gaat halen, hoe het ervoor staat met je budget ten opzichte van vorig jaar en het rendement als percentage van de bedrijfsopbrengst. Elk resultaat is in één oogopslag zichtbaar.

 

Dashboard functioneel beheer

Met dit dashboard krijg je meer grip op de autorisatie per gebruikersgroep en gebruiker. Je krijgt inzicht in KPI’s, hebt een compleet beeld van de autorisatie en vergelijkt eenvoudig gebruikers en groepen. Alle relevante informatie rondom autorisatie staat overzichtelijk op één plek.

 

Schakel een AFAS Consultant in voor optimaal gebruik

Benieuwd naar de mogelijkheden die dashboards bieden binnen jouw organisatie? Onze specialisten vertellen je graag meer over het gebruik en het nut van de dashboards in de vorm van een training of cursus. In deze training of cursus neemt onze Consultant jou en de managers in je organisatie mee in het gebruik van dashboards. Dit gebeurt aan de hand van:

 1. Het identificeren van relevante behoeften en doelstellingen;
 2. Het presenteren van de voordelen van het gebruik van dashboards;
 3. Het geven van live demonstraties en praktische voorbeelden;
 4. Het actief betrekken van managers om bewustwording en betrokkenheid te creëren ;
 5. Doornemen van trainingsmateriaal voor gebruik en interpretatie van het dashboard;
 6. Mogelijkheid tot opvolging en hulpverlening.

Is jouw organisatie geïnteresseerd? Neem contact met ons op, dan bespreken we samen de mogelijkheden!