Wil je controleren of de fiscale wetgeving en arbeidsvoorwaarden correct in jouw payrollsoftware staan? Laat onze specialisten jouw payroll scannen met de Payrollscan AFAS Profit!

 

Payrollscan AFAS Profit: Wat gaan we voor je doen?

 • We leveren een rapport op waarin door middel van kleuren wordt aangegeven of een regeling correct of beter kan werken. Groen is helemaal goed, oranje is correct maar kan beter/efficiënter. Rood betekent dat er minimaal één fout in zit.
 • We controleren alle wettelijke regelingen die jaarlijks wijzigen (premies naar de fiscus, BT-tarieven, pensioen, WIA-verzekeringen etc.). Dit onderdeel is ook los af te nemen als jaarcontrole;
 • We controleren alle payroll gerelateerde arbeidsvoorwaarden, zoals ouderschapsverlof, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, MKSA/Keuzebudget, doorbetaling bij ziekte – ook bij referteperiodes;
 • We controleren alle looncomponenten die jij of een consultant zelf hebben aangemaakt en niet onderhouden worden door AFAS. Hierbij kunnen fouten ontstaan in de salarisverwerking;
 • We controleren niet alleen op juistheid van de regeling, maar geven ook advies over efficiëntere inrichting;
 • We leveren een rapport op met daarin alle gecontroleerde onderdelen en bevindingen. Door middel van kleuren wordt aangegeven of een regeling correct of beter kan werken. Groen is helemaal goed, oranje is correct maar kan beter/efficiënter. Rood betekent dat er minimaal één fout in zit.
 • Tot slot leveren wij een Managementsamenvatting op met daarin de belangrijkste bevindingen, de conclusie en het advies.

Door jou aan te leveren:

 • De Whk-beschikking;
 • Een pensioenreglement en eventuele andere aanvullende documentatie omtrent het pensioen, waaruit de nieuwste franchise en premiepercentages etc. blijken;
 • Polisvoorwaarden en polisbladen voor de eventueel aanwezige WGA en/of WIA-(excedent) verzekeringen;
 • Beschikking afdrachtsvermindering (indien van toepassing);
 • Documentatie van eventuele sociale fondsen of andere regelingen die jaarlijks wijzigen;
 • De cao (naam is voldoende) en/of (aanvullende) arbeidsvoorwaarden;
 • Het leasereglement;
 • (Aanvullende) arbeidsvoorwaarden of personeelshandboek
 • Regelingen voor sociale fondsen
 • Eventuele overige documentatie die voor de scan van belang kunnen zijn.

 

Investering (schatting):

 • Dit is afhankelijk van de complexiteit van de organisatie en inrichting. Indien je één werkgever hebt, één cao en een paar ‘eigen gemaakte looncomponenten’ kost de scan je ongeveer twee consultancydagen. Heb je er meer, dan zal het aantal dagen toenemen.

 

Vraag de payrollscan hieronder aan. Om je een zo specifiek mogelijke offerte te presenteren, helpt het als je ons alvast wat informatie geeft bij ‘toelichting’. Denk daarbij aan:

 1. Het aantal cao’s (en welke);
 2. Het aantal werkgevers;
 3. Het aantal eigen gemaakte looncomponenten. Mocht je dit niet weten, dan kan Optimo hier altijd mee helpen om dit in beeld te krijgen;
 4. En al het andere wat je relevant vindt om aan ons door te geven!

Product aanvragen