Ieder jaar wijzigen de wettelijke premies, pensioenregelingen, WIA-verzekeringen of andere wetgevingen. Wees gerust van een juiste inrichting van AFAS Profit en laat onze Payroll Specialisten een jaarcontrole AFAS Profit uitvoeren!

 

Jaarcontrole AFAS Profit: wat gaan we voor je doen?

 • Je ontvangt een rapport waarin met kleuren wordt aangegeven of een regeling correct is ingericht of beter kan werken. Groen is helemaal goed, oranje is correct maar kan beter rood betekent dat er minimaal één fout in zit;
 • We controleren op juiste BT-tarieven;
 • We controleren op de inrichting van de salarisverwerkingsplannen;
 • We controleren op de wettelijke premies (Whk, WIA, Zvw werkgeversheffing etc.) en loonheffingen;
 • We controleren op een juiste toepassing van loonkostenvoordelen;
 • We controleren op pensioenpremies, WIA-verzekeringen, sociale fondsen en eventuele andere verzekeringen. Hiermee ook rekening houdend met uitzonderingssituaties, zoals ouderschapsverlof etc.;
 • We controleren op een juiste premieberekening voor de WW-premie voor de WAB;
 • We controleren de premies voor het CAK;
 • We controleren op de nieuwste wettelijke wijzigingen.

 

Door jou aan te leveren:

 • De Whk-beschikking;
 • Een pensioenreglement of eventuele andere aanvullende documentatie omtrent het pensioen, waaruit de nieuwste franchise en premiepercentages etc. blijken;
 • Polisvoorwaarden en polisbladen voor de eventueel aanwezige WGA en/of WIA-(excedent) verzekeringen;
 • Beschikking afdrachtsvermindering (indien van toepassing);
 • Documentatie van eventuele sociale fondsen of andere regelingen die jaarlijks wijzigen.

 

Investering (schatting):

 • Eén consultancydag per cao. Indien er sprake is van meerdere cao’s binnen één omgeving, kan de tijdsbesteding afnemen.

 

Jaarcontrole AFAS Profit aanvragen

Vraag de jaarcontrole AFAS Profit hieronder aan. Om je een zo specifiek mogelijke offerte te presenteren, helpt het als je ons als je in de toelichting invult hoeveel cao’s jouw organisatie heeft en welke dit zijn.

Product aanvragen