AFAS expert Vakkennis Gespecialiseerde teams
17 september 2020

Prinsjesdag 2020 heeft onze salaris specialisten weer in de pen doen klimmen om inzichtelijk te maken met welke wijzigingen jij op de salarisadministratie te maken krijgt. Hieronder vind je de belangrijkste updates op een rij!

 

Kunnen we je helpen door de salarisadministratie in AFAS Profit gedeeltelijk of volledig van je over te nemen? Download de brochure!

 

Bijtelling elektrische auto

Het financiële voordeel bij het leasen van een elektrische auto wordt in 2021 kleiner. De fiscale bijtelling gaat namelijk van 8% naar 12%. Dit geldt voor een aanschafprijs tot €40.000. Boven dit bedrag geldt een bijtelling van zelfs 22%!

 

Voorbeeldberekening: cataloguswaarde €40.000

Oude regeling: 40.000 * 8% = €3200,00 per jaar = €266,67 per maand

Nieuwe regeling: 40.000 * 12% = €4800,00 per jaar = €400,00 per maand

 

Verschil bijtelling is €133,33 per maand.

 

Voorbeeldberekening: cataloguswaarde €56.000

Oude regeling: (45.000 * 8%) + (11.000 * 22%) = €6020 per jaar = €501,67 per maand

Nieuwe regeling: (40.000 * 12%) + (16.000 * 22%) = €8320 per jaar = 693,33 per maand

 

Verschil bijtelling is €191,66 per maand.

 

De werkkostenregeling

Op Prinsjesdag 2019 is bekend gemaakt dat de aangiftetermijn van de eindheffing wegens het overschrijden van de vrije ruimte van de werkkostenregeling is verlengd. De verschuldigde eindheffing over 2020 moet uiterlijk in het tweede tijdvak van 2021 worden meegenomen in de loonaangifte.

 

De vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt per 1 januari 2021 verlaagd en bedraagt 1,7% over de eerste €400.000 van de fiscale loonsom. Voor de loonsom boven de €400.000 wordt het nieuwe percentage 1,18%.

 

Verbreding beslagregister

Gerechtsdeurwaarders maken binnen hun praktijk gebruik van een Digitaal Beslagregister. Via het register wisselen zij noodzakelijke informatie over door hen gelegde beslagen uit. Deze informatie kunnen zij onder meer betrekken bij de vaststelling van de beslagvrije voet, waardoor zij deze beter op de situatie van de schuldenaar kunnen afstemmen.

 

Met het traject tot verbreding van het beslagregister worden twee doelen bereikt. Informatie van door de overheidsorganisaties gelegde beslagen komt beschikbaar en andersom kunnen overheidsorganisaties op gelijke wijze van beslaginformatie kennis nemen.

 

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Om mensen met schulden beter te helpen, gaat op 1 januari 2021 de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking. De beslagvrije voet werd vaak te laag vastgesteld. Veel mensen met schulden kwamen daardoor onder het bestaansminimum terecht, mede door schuldeisers die niet van elkaar wisten dat ze beslag legden op hetzelfde inkomen. De nieuwe wet moet hier verandering in brengen.

 

De kern van de nieuwe wet bestaat uit een geautomatiseerde rekenmodule die de beslagvrije voet berekent. Er wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de UWV Polisadministratie, de Basisregistratie Personen (BRP) en de Belastingdienst. Indien nodig kunnen aanvullende en afwijkende gegevens door de gerechtsdeurwaarder handmatig in de rekenmodule worden ingevoerd.

 

Levensloopregeling

Het kabinet heeft de levensloopregeling op 1 januari 2012 afgeschaft. Er is een overgangsregeling die loopt tot 1 januari 2022.

 

Tot en met 31 oktober 2021 blijft het mogelijk om een levensloopuitkering uit te laten betalen via de (ex) werkgever. Vanaf 1 november 2021 verloopt de uitbetaling niet meer via de werkgever maar via de instantie waar de levensloopregeling is ondergebracht. Zij worden op dat moment verantwoordelijk voor de inhouding van de loonheffing. Voor het bepalen van de verschuldigde loonheffing wordt de tabel voor de bijzondere beloningen toegepast.

 

Betaald ouderschapsverlof

Met ingang van augustus 2022 krijgen medewerkers de mogelijkheid tot het opnemen van negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind. De overige 17 weken van het totaal 26 weken ouderschapsverlof blijven onbetaald en kunnen worden opgenomen tot de 8e verjaardag.

 

Voor het betaalde ouderschapsverlof kunnen ouders een uitkering krijgen via het UWV van 50% van het dagloon tot een max. van 50% van het maximum dagloon.

 

Maak het jezelf gemakkelijk en automatiseer de berekening van ouderschapsverlof. Onze Payroll Consultants kunnen je hierbij helpen!

 

Gewijzigde percentages 2021

Op Prinsjesdag werden de premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen bekendgemaakt. Uit de begroting blijkt dat de premie Werkhervattingskas stijgt, maar dat zowel de hoge als de lage Awf-premie iets omlaag gaat. Nog niet alle premies uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn definitief. Hierbij een overzicht!

 

 

2020

2021

WW Hoog

7,94%

7,70%

WW Laag

2,94%

2,70%

ZVW

6,70%

7,00%

 

 

 

Tarief 1e schijf:

37,35%

37,10%

Tarief 2e schijf:

49,50%

49,50%

 

 

 

Max. algemene Heffingskorting onder AOW leeftijd

2711

2837

Max. algemene heffingskorting vanaf AOW leeftijd

1413

1469

Maximale arbeidskorting

3819

4205

 

Deze premies worden bij de jaarovergang door AFAS aangepast. Ondersteunen wij jou bij de salarisadministratie? Dan controleren we uiteraard of deze gegevens bij jou goed staan!

Heb je vragen over de updates rondom Prinsjesdag? Neem vooral contact met ons op!

 

Tamara de Bruin

Tamara de Bruin
Salaris Specialist