AFAS expert Vakkennis Gespecialiseerde teams
14 mei 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) werd in het leven geroepen om werknemers met flexibele contracten meer zekerheid te geven. Zo zou de kloof tussen vaste en flexibele contracten kleiner moeten worden. Hoe verhoudt de WAB zich tot de arbeidsmarkt in tijden van corona?

 

Twee belangrijke verplichtingen die de WAB per 1 januari 2020 met zich mee bracht, zijn de schriftelijke vastlegging van contracten en het toepassen van de WW-premiedifferentiatie. Op die gebieden zijn omwille van de coronacrisis wijzigingen gemaakt.

 

 

Schriftelijke vastlegging contracten

Voor 1 april 2020 moesten werkgevers alle lopende contracten met medewerkers schriftelijk vastgelegd hebben. Vanwege de coronacrisis kregen PSA-afdelingen onverwachts andere uitdagingen op hun bordje. Om hen meer tijd te geven de schriftelijke vastlegging te regelen, is de deadline uitgesteld naar 1 juli 2020.

 

Heb jij de schriftelijke vastlegging van contracten al op orde en zijn alle contractregels in AFAS Profit voorzien van een vinkje? Hoe je dat ook alweer inricht, lees je in onze blog over de WAB in Profit 12.

 

 

Herziening WW-premiedifferentiatie

De WAB stelt daarnaast dat werkgevers een lage WW-premie (2,94%) betalen voor werknemers die een contract voor onbepaalde tijd hebben met een vast aantal uren. Werkt een werknemer echter in een kalenderjaar 30% meer uren dan in zijn contract is overeengekomen, dan moet alsnog de hoge WW-premie (7,94%) worden toegepast. Eerder schreven we een voorbeeldcasus over het berekenen van de WW-premie.

 

Omdat in bepaalde sectoren vanwege de coronacrisis momenteel veel wordt overgewerkt, bijvoorbeeld in de zorg, heeft het kabinet besloten deze situatie te versoepelen. In 2020 zal in bovenstaande situatie daarom geen herziening van de WW-premie hoeven plaats te vinden.

 

 

Transitievergoeding bij ontslag

Door de vervelende gevolgen van de coronacrisis, hebben veel organisaties het financieel zwaar. Wellicht wordt ook jouw organisatie gedwongen personeel te ontslaan. Ook in dat geval komt de WAB om de hoek kijken; sinds 1 januari 2020 gelden er andere regels voor de transitievergoeding.

 

Bij ontslag is er recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag. Daarmee heeft elke medewerker recht op een vergoeding, als het initiatief tot ontslag van de werkgever komt. Dit geldt dus ook voor tijdelijke contracten die niet worden voortgezet.

 

 

Transitievergoeding automatisch berekenen

Een werknemer heeft recht op een derde maandsalaris per dienstjaar. Voor elk overige deel van het dienstverband, of als het dienstverband korter duurde dan een jaar, wordt de transitievergoeding naar rato berekend. Een werknemer die bijvoorbeeld tijdens de proeftijd na 15 dagen wordt ontslagen, heeft over deze 15 dagen recht op een vergoeding.

 

Rekentool in AFAS Profit

AFAS Profit biedt een functionaliteit om processen rondom het verwerken van de transitievergoeding te automatiseren. Een rekentool helpt je om de transitievergoeding te berekenen en daarnaast wordt automatisch een nabetalingscontract vastgelegd via een workflow. Optimo kan jou helpen bij het inrichten van deze functionaliteit, waarbij we zorgen dat het proces naar wens verloopt en alle benodigde looninrichting wordt meegenomen in de rekentool. Onze AFAS Consultants richten dit snel en op afstand voor je in.

 

 

Vast urenaanbod oproepkrachten

Met de komst van de WAB veranderen er ook regels voor oproepkrachten. Een belangrijke wijziging is dat een werkgever een oproepkracht na 12 maanden een contract met een vast aantal uren moet aanbieden. Het gaat hierbij om het aantal uren dat de oproepkracht gemiddeld heeft gewerkt in de voorgaande twaalf maanden.

 

De werkgever dient dit aanbod (schriftelijk of elektronisch) binnen een maand na de twaalf maanden te doen. De oproepkracht mag dit aanbod weigeren. De werkgever dient echter wel elke 12 maanden opnieuw een aanbod te doen. Als het aanbod uitblijft, dan heeft de oproepkracht recht op loon dat is gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden.

 

 

Aanbod automatiseren

Zijn er binnen jouw organisatie veel oproepkrachten werkzaam en wil jij ondersteund worden om dit proces efficiënt en foutloos te laten verlopen? Optimo kan hierbij helpen door een geautomatiseerd aanbod in te richten. Hiermee berekent AFAS Profit zelf wanneer een oproepkracht een aanbod dient te krijgen met het gemiddeld aantal uren. Deze wordt vervolgens via een workflow naar de oproepkracht gestuurd. Zo weet je zeker dat je voldoet aan de WAB!

 

 

Deze hectische periode doet een beroep op specialistische kennis van de salaris- en personeelsadministratie, in combinatie met een goede inrichting van AFAS Profit. Hulp nodig? Stel ons je vraag via het contactformulier!

 

Thijs Kruimink

Thijs Kruimink
Payroll Consultant