Laat je medewerkers een werkgeversverklaring aanvragen via InSite, en het document wordt volledig automatisch gegenereerd! De standaard inrichting van AFAS Profit levert een werkgeversverklaring aan, waar je de salarisgegevens zelf kunt invullen. Wij kunnen de werkgeversverklaring echter automatisch aanvullen met de juiste salarisgegevens.

 

Werkgeversverklaring automatiseren: wat gaan we voor je doen?

 • We richten een document in AFAS Profit in, op basis van het format van de NHG;
 • We zorgen dat alle benodigde gegevens in de werkgeversverklaring automatisch worden ingevuld, op basis van de medewerker die wordt gekozen;
 • We zorgen (indien gewenst) dat het salaris automatisch op de werkgeversverklaring wordt berekend, rekening houdend met ouderschapsverlof en indien gewenst met onbetaald verlof;
 • We houden rekening met aanvullende loonbestanddelen (zoals toeslagen of overwerk), eventueel door middel van aanvullende looninrichting;
 • Het document zal automatisch kijken naar de stand van zaken van de vorige verloningsmaand;
 • We zorgen ervoor dat de medewerker (of manager) dit zelf kan aanvragen via InSite;
 • De werkgeversverklaring wordt automatisch gegenereerd en kan via InSite eerst beoordeeld en eventueel aangepast worden;
 • Door middel van een rechtsgeldige digitale handtekening wordt het document ondertekend;
 • Tenslotte krijgt de medewerker een taak in InSite met de werkgeversverklaring. Indien gewenst kan daarnaast een automatische e-mail worden verstuurd naar de medewerker, met de ondertekende werkgeversverklaring in de bijlage;
 • Uiteraard wordt de werkgeversverklaring bewaard in het personeelsdossier van de medewerker;
 • Alle mogelijke situaties worden grondig nagerekend, zodat je zeker bent van een juiste inrichting;
 • De eventuele looninrichting wordt door ons volledig gedocumenteerd opgeleverd.

 

Door jou aan te leveren:

 • Een overzicht van loonbestanddelen die moeten worden meegenomen in de werkgeversverklaring;
 • Een beschrijving van het gewenste proces: wie mag de verklaring aanvragen, wie gaat het automatisch gegenereerde document beoordelen, wie gaat digitaal ondertekenen, moet er een mail naar de werknemer worden verzonden inclusief de werkgeversverklaring?
 • Wanneer je kiest voor een automatische mail: welke tekst zou er in de mail moeten staan?
 • Op welke plek in InSite zou je de aanvraagknop willen hebben?

 

Investering (schatting):

 • Twee uur voor werkgeversverklaringen met een aanvraag via InSite, inclusief workflow-inrichting, zonder automatische salarisgegevens;
 • Twee uur voor standaard automatische salarisgegevens zoals salaris en vakantiegeld op basis van één cao;
 • Eventuele aanvullende looncomponenten of extra cao’s zijn op basis van nacalculatie. Neem telefonisch contact met ons op voor een tijdsindicatie. 

 

Werkgeversverklaring automatiseren aanvragen

Vraag het automatiseren van de werkgeversverklaring hieronder aan. Om je een zo specifiek mogelijke offerte te presenteren, helpt het als je ons alvast wat informatie geeft bij ‘toelichting’. Denk daarbij aan:

 1. Een overzicht van loonbestanddelen die meegenomen moeten worden in de werkgeversverklaring;
 2. Voor welke cao’s moet de werkgeversverklaring gelden?
 3. En al het andere wat je relevant vindt om aan ons door te geven!

Product aanvragen