Een mobiliteitsbudget kan voorkomen bij bedrijven die een lease-regeling hebben, en een alternatief is voor werknemers die een uitbetaling van een bedrag aantrekkelijker vinden dan een lease-auto. De werknemer kan het leasebedrag dan bruto laten uitbetalen in plaats van een lease-auto. Al zijn zakelijke reizen kan hij/zij declareren, waardoor dit bedrag voor dat deel netto gemaakt kan worden. Heb je zo’n regeling of is zo’n regeling interessant voor je? Optimo kan deze regeling voor je automatiseren!

 

Het idee is heel simpel: de medewerker vraag het mobiliteitsbudget aan via Insite, en alle berekeningen vinden plaats via de payroll. Eventueel gemaakte reizen declareert hij ook via Insite, zodat de regeling automatisch het juiste bedrag dan wel bruto of netto uitkeert.

 

 Mobiliteitsbudget automatiseren: wat gaan we voor je doen?

 • We richten een looncomponent in die op basis van het leasebedrag (in te geven) automatisch naar rato van het rooster het juiste bedrag uitkeert elke maand.
 • We richten looncomponenten in die automatisch het bruto bedrag van het mobiliteitsbudget verlagen, en deze netto uitkeren aan de hand van ingediende declaraties
 • Optioneel: We kunnen instellen dat er niet meer netto uitgekeerd mag worden dan het bruto leasebedrag
 • Optioneel: Medewerker kan het mobiliteitsbudget aanvragen via Insite
 • Eventuele declaraties kunnen ook via Insite via een aparte knop ingestuurd worden
 • Alle mogelijke situaties worden grondig nagerekend, zodat je zeker bent van een juiste inrichting;
 • De inrichting wordt door ons volledig gedocumenteerd opgeleverd;

Door jou aan te leveren:

 • Een reglement of documentatie waarin het mobiliteitsbudget staat vermeld;

Investering (schatting):

 • Één dag consultancy uitgaand van één cao;
 • Totaal vier uur consultancy inclusief een werkende knop op InSite om het mobiliteitsbudget en de eventuele declaraties aan te vragen (uitgaande van één cao).

 Mobiliteitsbudget automatiseren aanvragen

 • Vraag mobiliteitsbudget automatiseren hieronder aan. Om je een zo specifiek mogelijke offerte te presenteren, helpt het als je ons alvast wat informatie geeft bij ‘toelichting’. Denk daarbij aan:
 • Voor hoeveel cao’s moet de regeling gelden?
 • Een korte beschrijving van de regeling.
 • En al het andere wat je relevant vindt om aan ons door te geven!

 

Product aanvragen