Verandermanagement

De keuze voor een softwarepakket als AFAS Profit ontstaat niet zomaar. Het huidige ERP-systeem voldoet niet meer aan de eisen, is te complex of er wordt juist met veel verschillende systemen gewerkt, waardoor het onoverzichtelijk is geworden. Wanneer je een nieuw softwarepakket hebt gevonden, is het zaak dat er afscheid wordt genomen van de oude werkwijze. Met AFAS Profit, en met name Insite, worden de rollen anders en medewerkers en managers krijgen meer verantwoordelijkheid. Optimo heeft ervaring met allerlei soorten implementaties en weet waar de knelpunten en kansen liggen. Dat geldt ook voor een overgangstraject naar outsourcing. Daarom biedt Optimo gedurende trajecten begeleiding in de vorm van projectmanagement. De projectleider kan het verandertraject in gang zetten en ondertussen de belangen van de medewerkers voorop stellen.

Onze diensten

Verwachtingsmanagement

Een nieuwe werkwijze haalt vaak een bezem door de organisatie. Je kijkt immers toch al kritisch naar de organisatie en de interne processen. De oude werkwijze is alleen in de loop der tijd ontstaan en vaak zijn medewerkers hieraan verknocht. Veranderingen moeten voor hen een verbetering betekenen. Bij een groot veranderingsproces is het niet zo dat zodra het systeem is geïmplementeerd, alles compleet foutloos werkt. Daar liggen kansen voor de organisatie om de verwachtingen te managen. De projectleiders van Optimo weten precies welke fases en incidenten voor oponthoud kunnen zorgen en kunnen hierop anticiperen. Zij kunnen van te voren een verloop van de implementatie, optimalisatie of outsourceproces schetsen waardoor de organisatie en dus jouw medewerkers, niet voor verrassingen komen te staan. Dit voorkomt onvrede en verbetert juist de acceptatie.

Weerstand

De medewerkers ervaren gauw de gevolgen van de beslissingen die op directie- of managementniveau worden gemaakt. De flexibiliteit van een medewerker om mee te gaan in die beslissingen is iets om zuinig op te zijn. Daarom is bij het introduceren van een verandering het betrekken van de medewerkers van groot belang. Zo voorkom je weerstand. De projectleider van Optimo is de aangewezen persoon om te inventariseren waar de medewerker belang bij heeft. Hij of zij vertaalt dit naar het management of de directie. De projectleider kan tevens ontdekken waar eventuele weerstand vandaan komt. Heeft er bijvoorbeeld onlangs een reorganisatie plaatsgevonden? Is er kort geleden een soortgelijke verandering opgetreden? Dit staat in verband met hoe je omgaat met jouw werknemers.