Bart Faken

Maak kennis met:
Bart Faken


Als directeur heb ik zitting in het MT en houd mij bezig met de strategie van Optimo en de doorvertaling daarvan richting de operationeel managers. Binnen mijn aandachtsgebied ligt het partnermanagement, strategisch management, kernproces- management en tijdelijk ondersteun ik binnen het projectmanagement en het operationeel management van de vakgroep Finance/ERP.