De verwerking van ziekte-uren en de loonkorting bij ziekte kan een complexe en tijdrovende klus zijn. Je moet rekening houden met het rooster van de medewerker, eventuele verlofuren en feestdagen in de te verwerken periode en het percentage aanwezigheid. Door de inrichting van de integratie ziekteverzuim in AFAS Profit, kun je dit proces automatiseren en jouw werk een stuk eenvoudiger maken!

 

Ziekteverzuim automatiseren: Wat gaan we voor je doen?

 • We richten de benodigde urensoorten in;
 • We controleren de looninrichting en indien nodig activeren we de benodigde looncomponenten;
 • We integreren de urensoorten met de salarisverwerking;
 • We stellen de urensoorten voor de verzuimregistratie bij de werkgever correct in;
 • Optioneel: zijn er andere looncomponenten die ook automatisch verlaagd moeten worden bij ziekte, dan kunnen we hiervoor looninrichting maken;
 • Optioneel: indien gewenst is het mogelijk om zwangerschapsverlof als salaris uit uren zwangerschapsverlof te tonen op de loonstrook;
 • Optioneel: we kunnen signaleringen inrichten op de momenten dat het percentage van de loonkorting bij ziekte aangepast moet worden;
 • Alle mogelijke situaties worden grondig nagerekend, zodat je zeker bent van een juiste inrichting;
 • De inrichting wordt door ons volledig gedocumenteerd opgeleverd.

 

Aandachtspunten:

 • Er kan sprake zijn van maandelijkse fluctuaties in de verwerking van het aantal ziekte-uren. Dit is normaal en komt omdat er wordt gekeken naar het werkelijk aantal ziekte-uren die meegenomen worden in de betreffende salarisperiode;
 • Een voorwaarde voor deze inrichting is dat de medewerkers een gespecificeerd rooster hebben en dat de ziekmeldingen worden vastgelegd in de verzuimmodule van AFAS Profit.

 

Investering (schatting):

Is de inrichting van toepassing op één werkgever met één cao dan kost deze inrichting ongeveer een halve consultancydag. Is er sprake van meerdere werkgevers en/of cao’s of is er aanvullende inrichting nodig? Dan komen er consultancy-uren bij.

 

Ziekteverzuim automatiseren aanvragen:

Vraag ziekteverzuim automatiseren hieronder aan. Om je een zo specifiek mogelijke offerte te presenteren, helpt het als je ons alvast wat informatie geeft bij ‘toelichting’. Denk daarbij aan:

 1. Hoe moet de regeling bij jou werken? Bij voorkeur ontvangen we het verzuimreglement van jouw organisatie.
 2. Voor hoeveel werkgevers moet de regeling gelden?
 3. Voor welke cao’s moet de regeling gelden?
 4. En al het andere wat je relevant vindt om aan ons door te geven!

Product aanvragen