Laat onze AFAS Consultants de berekening van de pensioenpremie automatiseren in AFAS Profit!

 

Pensioenpremie automatiseren: wat gaan we voor je doen?

 • We leveren een volledige automatische inrichting op basis van een pensioenreglement en/of polisbladen op;
 • We houden zoveel mogelijk rekening met effectief onderhoud;
 • We houden rekening met onbetaald- en/of ouderschapsverlof;
 • We houden rekening met de berekening voor eventuele meeruren;
 • Indien gewenst, maken we een berekening voor oproepuren;
 • We houden rekening met de juiste (methode) leeftijd;
 • Juiste journaalposten;
 • Alle mogelijke situaties worden grondig nagerekend, zodat je zeker bent van een juiste inrichting;
 • De inrichting wordt door ons volledig gedocumenteerd opgeleverd.


Door jou aan te leveren:

 • Een pensioenreglement of eventuele andere aanvullende documentatie.


Investering (schatting):

 • Eén consultancydag per regeling/cao. Dit is exclusief een eventuele berekening van de premie voor het partner en wezenpensioen. Dit is overigens wel mogelijk, maar heel afhankelijk van de werking van de regeling


Vraag pensioenpremie automatiseren hieronder aan. Om je een zo specifiek mogelijke offerte te presenteren, helpt het als je ons alvast wat informatie geeft bij ‘toelichting’. Denk daarbij aan:

 1. Hoe moet de regeling voor jou werken? Bij voorkeur aan de hand van officiële documentatie (pensioenreglement bijvoorbeeld).
 2. Voor hoeveel werkgevers moet de regeling werken?
 3. Voor welke cao’s moet de regeling gelden?
 4. En al het andere wat je relevant vindt om aan ons door te geven!

Product aanvragen