Wanneer het jaarloon van de medewerker gedurende een boekjaar wordt gewijzigd dan is het verstandig om het jaarloon bijzonder tarief aan te passen. Zeker als bij het gewijzigde jaarloon een ander percentage bijzonder tarief van toepassing is. De reden hier van is zodat er voldoende loonbelasting/ premievolksverzekeringen wordt ingehouden.

Mocht dit bij een van de medewerkers het geval zijn dan is het raadzaam die medewerkers te informeren over de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek tot aanpassing van het jaarloon BT. Door tijdig een aanpassing te doen van het jaarloon BT kan de medewerker namelijk een mogelijke naheffing op de inkomstenbelasting voorkomen of beperken.

Wij kunnen dit makkelijk maken voor jou:

Het is mogelijk om het jaarloon BT te monitoren en een auditmelding of een signaal te genereren indien een medewerker in de nieuwe situatie uit komt op een hoger bijzonder tarief percentage.

Jaarloon BT monitoren: wat gaan we voor je doen?

 • We richten een looncomponent in die het percentage bijzonder tarief op basis van de huidige situatie ophaalt. Dit percentage is afhankelijk van het jaarloon, de leeftijd en of men loonheffingskorting aan of uit heeft staan. Het percentage is een afgeleide van de witte jaarloon-tabel bijzondere beloningen (belastingdienst).
 • Vervolgens wordt in een ander nieuw looncomponent het percentage bijzonder tarief op basis van de huidige situatie en het percentage bijzonder tarief wat momenteel wordt toegepast opgehaald. Indien het percentage bijzonder tarief op basis van de huidige situatie hoger is dan de het toegepaste percentage bijzonder tarief dan zijn er twee keuzes:
  • Er kan een payroll audit melding worden gegenereerd: Hierdoor merk je de wijziging tijdig op en kan de je de vraag uitzetten bij de medewerker voor akkoord om het jaarloon BT aan te passen. Vervolgens kan de je het jaarloon BT aanpassen.
  • Er kan een signaal worden gegenereerd voor de medewerker: Er wordt een workflow gestart zodat de medewerker zelf de mogelijkheid heeft om een aanvraag voor een wijziging van het jaarloon BT te doen.
 • Alle mogelijke situaties worden grondig nagerekend, zodat je zeker bent van een juiste inrichting;
 • De inrichting wordt door ons volledig gedocumenteerd opgeleverd.

Investering (schatting):

 • Twee uren consultancy uitgaand van de inrichting met een payroll audit melding, voor één cao.
 • Totaal vier uur consultancy inclusief een werkende workflow waarbij het signaal naar de medewerker wordt afgegeven, voor één cao.

Jaarloon BT monitoren aanvragen

Vraag het jaarloon BT monitoren aan via de knop ‘aanvragen’. Om je een zo specifiek mogelijke offerte te presenteren, helpt het als je ons alvast wat informatie geeft bij ‘toelichting’. Denk daarbij aan:

jullie gebruik willen maken van een payroll audit melding of van een signaal.

 • Willen jullie gebruik maken van een payroll audit melding of van een signaal?
 • Voor welke cao’s moet dit ingericht worden?
 • Voor welke werkgevers moet dit berekend worden?
 • En al het andere wat je relevant vindt om aan ons door te geven!

Product aanvragen