Maak je gebruik van Fiscfree en wil je dit zo geautomatiseerd mogelijk in AFAS Profit inrichten? Laat dat maar aan ons over! We kunnen je helpen bij een zo geautomatiseerd mogelijk mutatieproces of het geautomatiseerd laten lopen van de looninrichting.

 

Fiscfree in AFAS Profit: wat gaan we voor je doen?

  • We ondersteunen je met het maken van een importdefinitie om in te lezen in AFAS Profit op basis van een export vanuit Fiscfree;
  • We richten de looninrichting in of optimaliseren deze. We kunnen alle verschillende bestedingsdoelen en bronnen automatisch voor je laten werken. Wil je bijvoorbeeld een fiets laten verrekenen met de eindejaarsuitkering? We verwerken in de aangevraagde periode het bedrag. Zo houdt AFAS Profit een ‘schuld’ bij, en wordt het bedrag automatisch verrekend met de eindejaarsuitkering of eventueel eerder, mocht de medewerker uit dienst gaan.

 

Door jou aan te leveren:

  • Het reglement van de Fiscfree regeling.

 

Investering (schatting):

  • Het ondersteunen van een importdefinitie is ongeveer een halve consultancydag werk. De looninrichting is op basis van nacalculatie en dat is afhankelijk van de regeling en wat er nu al aan inrichting hebt. Daarom doen we van te voren altijd kosteloos een intake-gesprek. Zo kunnen we een inschatting maken van de investering.

 

Inrichting Fiscfree in AFAS Profit aanvragen:

Vraag aansluiting grootboeken automatiseren hieronder aan. Om je een zo specifiek mogelijke offerte te presenteren, helpt het als je ons alvast wat informatie geeft bij ‘toelichting’. Denk daarbij aan:

  1. Hoe moet de regeling voor jou werken? Bij voorkeur aan de hand van officiële documentatie (regelement Fiscfree bijvoorbeeld).
  2. Voor hoeveel werkgevers moet de regeling werken?
  3. Voor welke cao’s moet de regeling gelden?
  4. En al het andere wat je relevant vindt om aan ons door te geven!

Product aanvragen