Indien jouw medewerkers niet volledig de fiscaal toegestane onbelaste kilometervergoeding ontvangen, bestaat er ruimte voor fiscale uitruil. Hiermee geef je medewerkers de mogelijkheid om deze ruimte alsnog onbelast te ontvangen, in ruil voor brutoloon. Daarnaast betaal je als werkgever over het uitgeruilde loon geen premies. Laat je fiscale uitruil kosten automatiseren in AFAS Profit, zodat je de fiscale mogelijkheden optimaal benut!

 

Fiscale uitruil kosten automatiseren: wat gaan we voor je doen?

 • Wij leggen bij alle medewerkers de aangeleverde afstand enkele reis vast;
 • Wij zorgen dat alle looninrichtingen voor reiskosten correct worden meegenomen in de fiscale uitruil;
 • Wij zorgen voor de looninrichting waarmee het mogelijk is om uit te ruilen, middels de gewenste bronnen (brutoloon, vakantiegeld of eindejaarsuitkering);
 • De verwerking in de payroll gaat volledig automatisch;
 • Optioneel: we voegen de juiste knoppen toe aan InSite waarmee medewerkers zich kunnen aan- of afmelden;
 • Alle mogelijke situaties worden grondig nagerekend, zodat je zeker bent van een juiste inrichting;
 • De inrichting wordt door ons volledig gedocumenteerd opgeleverd.

 

Door jou aan te leveren:

 • Een reglement of documentatie waarin de fiscale uitruil regeling staat vermeld. Mocht je dit nog niet hebben, dan kunnen wij uiteraard ook met je meedenken om dit op te stellen.

 

Investering (schatting):

 • Vier uren consultancy uitgaand van één cao exclusief InSite inrichting;
 • Acht uren consultancy uitgaand van één cao inclusief InSite inrichting.

 

Aanvraag: fiscale uitruil kosten automatiseren

Vraag fiscale uitruil kosten automatiseren hieronder aan. Om je een zo specifiek mogelijke offerte te presenteren, helpt het als je ons alvast wat informatie geeft in de toelichting. Denk daarbij aan:

 1. Voor hoeveel cao’s moet de regeling gelden?
 2. Dient er inrichting in InSite plaats te vinden?
 3. En al het andere wat je relevant vindt om aan ons door te geven!

Product aanvragen