Met een goed uitgewerkte inrichting kost het steeds minder tijd om openstaande posten van debiteuren te beheren. Dit proces is vanuit AFAS Profit eenvoudig aan te passen naar jouw eigen wensen. Maak een einde aan onoverzichtelijke mailboxen en werken met losse lijstjes. Borg jouw debiteurenbeheer effectief met de nieuwe optimalisaties van AFAS.

 

Waarom?

Het opvolgen van niet betaalde openstaande posten is een vaak onderbelicht proces in de financiële administratie. Dat kan komen door een gebrek aan tijd, of door een inrichting die blokkeert of vertraagt. We adviseren je graag binnen de mogelijkheden die er binnen jouw organisatie zijn. We nemen hier onze expertise en onze opgedane ervaring bij andere klanten in mee.

 

Er zijn wellicht ook functionaliteiten die sinds de implementatie niet zijn meegenomen in jullie omgeving, zoals de optie om een betaallink mee te sturen bij een aanmaning.

 

Wat valt er onder deze optimalisatie?

 • Aanmaning rapport en e-mail
  Hoe zien je aanmaning en de begeleidende e-mail eruit? Op dit vlak hebben we de afgelopen tijd veel verbeteringen mogelijk gemaakt. Zoals de vermelding van wettelijke incassokosten en het meesturen van facturen die opgesteld zijn vanuit AFAS. 
 • Mogelijkheid om een Mollie betaallink mee te sturen
  Dit is met name nuttig bij particuliere klanten.
 • Vastleggen van de opvolging binnen workflow
  Haal het proces zoveel mogelijk uit een onoverzichtelijke mailbox of Excel actielijst. Breng de opvolging in plaats daarvan onder in Insite.
 • Dossiervorming
  Bepaal wat je op dossierniveau wilt vastleggen. Daaronder vallen onder andere:

  • Belafspraken
  • Ontvangen en verzonden e-mails
  • Betaalafspraken en betaaltermijnen
 • Het uit handen geven van vorderingen

Aandachtspunten

 • Binnen sommige organisaties heerst er soms angst om klanten te herinneringen of aanmaningen te versturen. Hierbij is het belangrijk dat het nut en de noodzaak hiervan goed duidelijk zijn in de vorm van een beleid. De aangrenzende processen dienen goed verzorgd te worden.
 • Het gebruik van meerdere administraties en/of meerdere klantgroepen met afwijkende rapporten is zeker mogelijk. Het volledig maken van het proces voor deze uitgangspositie zal wat meer tijd kosten.

Investering (schatting):

 • Voor een intake/ advies is één dag aan consultancy het startpunt.
 • Per genoemd onderdeel zal wisselend een dag of een halve dag nodig zijn om dit proces uit te werken.

Product aanvragen