Krijgt de medewerker een kindje, dan heeft je medewerker recht op 9 weken betaald en 17 weken onbetaald ouderschapsverlof.

 

Ouders hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen. Het betaalde ouderschapsverlof moet binnen 1 jaar na de geboorte van het kind opgenomen worden. Niet opgenomen werkweken betaald ouderschapsverlof kunnen hierna nog wel onbetaald opgenomen worden.

 

Tijdens het verlof krijgen medewerkers een uitkering van het UWV, ter hoogte van maximaal 70% van het dagloon. Als werkgever vraag je deze uitkering aan bij het UWV. Dit hele proces brengt nogal wat administratieve rompslomp met zich mee. Hoe leg je het verlof vast en zorg je ervoor dat de medewerker niet teveel verlof kan opnemen en hoe verwerk je dit allemaal in de salarisverwerking? Natuurlijk wil je dit proces zo soepel mogelijk laten verlopen en ook de salarisberekening correct uitvoeren. Onze consultants helpen je hierbij! Lees meer over (betaald) ouderschapsverlof automatiseren.

 

(Betaald) ouderschapsverlof automatiseren: wat gaan we voor je doen?

 • We starten met een korte intake om de inrichting door te spreken, zodat hier geen onduidelijkheden over kunnen ontstaan;
 • We richten een Ouderverlof portaal in op InSite zodat alles op één plek inzichtelijk is;
 • We richten de benodigde typen verlof in en voegen deze toe aan de arbeidsvoorwaarden;
 • We richten de benodigde looncomponenten in;
 • We richten de benodigde workflow’s, met indien gewenst een document ter bevestiging voor de medewerker, in;
 • We controleren of de pensioenberekening correct rekening houdt met het (betaald) ouderschapsverlof;
 • Optioneel: indien gewenst kunnen we aanvullende looninrichting maken voor het verminderen van toeslagen bij (betaald) ouderschapsverlof;
 • Optioneel: op basis van de regeling is het mogelijk om in de inrichting wel of geen inhouding te laten plaatsvinden op een feestdag;
 • We automatiseren het hele proces en de controles via workflows;
 • Optioneel: indien gewenst richten we de beoordeling van het tijdelijk rooster in.
 • Optioneel: indien van toepassing ondersteunen wij jou met het omzetten van medewerkers naar de nieuwe methode van ouderschapsverlof vastleggen.
 • We letten op de autorisatie en richten dit correct in;
 • We letten op de juiste journaalposten;
 • Alle mogelijke situaties worden grondig nagerekend, zodat je zeker bent van een juiste inrichting;
 • We houden zoveel mogelijk rekening met effectief onderhoud;
 • De inrichting wordt door ons volledig gedocumenteerd opgeleverd.

 

Door jou aan te leveren:

 • Het reglement van het (betaald) ouderschapsverlof zoals deze van toepassing is in jullie organisatie;
 • Informatie over de betrokken partijen in het proces (onder andere van belang voor de inrichting van de workflows en de signaleringen).

 

Investering (schatting)

 • Is de inrichting van toepassing op één werkgever met één cao, dan kost deze inrichting 2 consultancydagen. Is er sprake van meerdere werkgevers en/of cao’s of is er maatwerk inrichting nodig? Dan komen er dagen bij.

 

(Betaald) ouderschapsverlof automatiseren aanvragen

Vraag aanvullend geboorteverlof automatiseren hieronder aan. Om je een zo specifiek mogelijke offerte te presenteren, helpt het als je ons alvast wat informatie geeft bij ‘toelichting’. Denk daarbij aan:

 1. Hoe moet de regeling voor jou werken? Bij voorkeur ontvangen we het reglement of personeelshandboek van jouw organisatie waarin het (betaald) ouderschapsverlof beschreven staat.
 2. Voor hoeveel werkgevers moet de regeling werken?
 3. Voor welke cao’s moet de regeling gelden?
 4. En al het andere wat je relevant vindt om aan ons door te geven!

Mogelijk nemen we ook nog telefonisch contact met je op om de gewenste inrichting door te nemen.

Product aanvragen