ISAE 3402-certificering VINK_Z

De ISAE 3402-certificering waarover Optimo beschikt, is uitgegeven door Alpha Accountants & Adviseurs en is de internationale standaard voor (beheersing van) uitbesteding. Optimo bewijst met dit keurmerk dat de outsourcedienst op een zorgvuldige manier wordt uitgevoerd. Zo ben jij verzekerd dat de vertrouwelijke gegevens van jouw organisatie altijd in goede handen zijn. Om het keurmerk te behouden wordt Optimo periodiek gecontroleerd door een onafhankelijke auditor.

Toegevoegde waarde VINK_Z

Het ISAE 3402 rapport geeft jou als klant het vertrouwen dat Optimo op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Het keurmerk staat voor de kennis die er binnen de organisatie aanwezig is en de objectieve en kundige blik van de medewerkers. Daarnaast vereisen steeds meer accountants een ISAE 3402 rapport. Wanneer een organisatie processen extern belegt bij een organisatie die beschikt over het certificaat, bespaart dit de accountant tijd. De accountant hoeft namelijk niet zelf onderzoek te doen naar de beheersmaatregelen van de outsourcepartij.

Type I en Type II VINK_Z

Er zijn twee soorten ISAE 3402-rapportages. Een Type I rapport en een Type II rapport. Optimo beschikt over het Type II rapport. Dat wil zeggen dat Optimo een verklaring heeft van de accountant dat de interne beheersing over een periode van twaalf maanden daadwerkelijk heeft gewerkt. Het verschil met het Type I rapport is dat het Type I rapport alleen een beschrijving en een verklaring van de accountant bevat over de opzet van de interne beheersing.

Inhoud ISAE 3402-certificaat VINK_Z

Optimo werkt volgens de ISAE 3402-certificering met vaste maandelijkse processen die inzichtelijk zijn gemaakt voor klanten en externe accountants. Deze processen bestaan onder andere uit een strikte scheiding tussen vastlegging en controle. Zo werken wij altijd volgens het vier-ogenprincipe, uitgevoerd door een verwerker en een controleur. De controles worden gedaan aan de hand van vaste analyses en rapportages. Dit procesmatig werken zorgt voor een nagenoeg foutloze salarisverwerking.