Salarisadministratie uitbesteden

Hoeveel tijd en moeite kost de salarisadministratie jouw team elke maand? Optimo zorgt voor een optimale inrichting van jouw salarisadministratie software en neemt desgewenst een deel, of het volledige proces van je over. Door het uit handen geven van het proces krijg je zelf meer tijd om de focus op de core business te leggen en te doen waar je goed in bent.

Ontvang de brochure

Salarisadministratie uitbesteden

Door het uitbesteden van de salarisadministratie van jouw organisatie bij Optimo wordt het salarisproces efficiënter, inzichtelijker en transparanter.
De salarisspecialisten van Optimo zijn altijd een stapje voor op het gebied van ontwikkelingen en de snel veranderende wet- en regelgeving. Zij passen veranderingen snel toe en richten de salarisadministratie software direct optimaal in. Onze salarisspecialisten houden elkaar scherp en werken volgens het vier-ogen-principe. Dankzij diverse analyses en controlepunten worden fouten voorkomen en kan Optimo zekerheid, gemak en continuïteit bieden.

Back-up salarisadministrateur

De continuïteit in de salarisadministratie is belangrijk. Een onvoorziene onderbreking kan vervelende gevolgen hebben. Mocht je salarisadministrateur onverwachts uitvallen, dan staat Optimo voor jouw organisatie klaar als back-up.
Dit doen wij door een volledige beschrijving te maken van het salarisproces van jouw organisatie. Deze beschrijving wordt tweejaarlijks onderhouden.
Jouw volledige salarisadministratie is voor ons inzichtelijk. Zo kunnen onze specialisten snel in actie komen wanneer er iets mis is. Wij kunnen de verantwoordelijkheid over de salarisadministratie dragen wanneer de organisatie dat zelf niet kan.

Payrollscan

De salarisadministratie op een deskundige manier bijhouden is voor iedere organisatie belangrijk. Het is alleen niet altijd even makkelijk om het op een zorgvuldige manier bij te houden. De regels rondom salaris, premies en andere afdrachten veranderen continu. Daarom voeren wij bij al onze relaties altijd eerst de payrollscan uit. De scan geeft je een overzicht van hoe jouw salarisadministratie momenteel is ingericht op basis van wet- en regelgeving, arbeidsvoorwaarden en eigengemaakte looncomponenten en wordt er bekeken waar kansen zitten voor optimalisatie van de salarisadministratie software.

payrollscan

Individueel Keuzebudget (IKB)

Het Individueel Keuzebudget (IKB) is niet meer weg te denken bij modern ondernemen. Wendbare organisaties trekken flexibele medewerkers aan en daarom is het belang om het Individueel Keuzebudget in te zetten. Zo krijgen de medewerkers zelf de verantwoordelijkheid over hun loopbaan en de inzet van hun salaris. De doorgaans stugge arbeidsvoorwaarden verdwijnen door de flexibele invulling van het salaris en is aanzet tot modernisering van de cao. De invoering van het IKB vraagt om de nodige voorbereiding en een HR-systeem dat is toegerust op de specifieke eisen. Kennis van wet- en regelgeving en een goed ingericht e-HRM systeem is hierbij een absolute must.

Individueel Keuzebudget

Salarisadministratie en personeelsadministratie verweven

Salarisadministratie is de laatste stap van een salarisstrook. De stap die daaraan voorafgaat is de personeelsadministratie. De personeelsadministratie maakt de mutaties die de salarisadministratie vervolgens verwerkt. Wanneer zowel de personeelsadministratie als de salarisadministratie bij Optimo liggen, kan het complete proces van in-, door- en uitstroom van medewerkers opgepakt worden. Optimo is aanwezig vanaf de aanlevering van gegevens en laat het proces gestroomlijnder verlopen.
Salaris- en personeelsadministratie werken optimaal wanneer ze verweven zijn met elkaar. Daarom kunnen organisaties ook voor uitbesteding van personeelsadministratie bij Optimo terecht.

Personeelsadministratie uitbesteden

ISAE 3402-certificering

Optimo is ISAE 3402 gecertificeerd. ISAE 3402 is de internationale standaard voor rapportage over uitbestede processen. Bij uitbesteding van jouw bedrijfsprocessen is het van belang om inzicht te hebben in de informatie, beveiliging van persoonlijke gegevens en onze risicobeheersing. Afspraken over onze dienstverlening worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). Maar om de kwaliteit nog meer te waarborgen, worden wij periodiek gecontroleerd door een onafhankelijke auditor. Zo weet je zeker dat alle processen die je aan ons uitbesteedt volgens de normen van de certificering worden uitgevoerd.

Detachering salarisadministrateur

Heb je (tijdelijk) te veel werk en te weinig capaciteit op de salaris- en/of personeelsadministratie? Detachering is de oplossing. De specialisten van Optimo kunnen jou direct, op locatie, ondersteunen bij de salaris- en personeelsadministratie. Optimo heeft eigen salarisspecialisten, die snel in te zetten zijn. Alle specialisten werken dagelijks met software toegespitst op het uitvoeren van de salarisadministratie. Afhankelijk van wat nodig is, ondersteunt Optimo je tijdelijk of op structurele basis.

Detachering

Support

Optimo helpt je graag jouw vragen rond salarisadministratie te beantwoorden. Onze supportafdeling is jouw Payroll Consultant op afstand. Je kunt bij onze specialisten terecht met vragen over berekeningen, over de cao, met verzoeken om maatwerkrapportages, toelichting op de salarisstrook of vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht. De supportafdeling is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur en via de klantenportal kan je 24 uur per dag vragen en verzoeken indienen.