Geplaatst op 22 juni 2016

Vroeger werkten medewerkers jarenlang bij één organisatie. Jubilea van tien, twintig en veertig jaar waren eerder standaard dan bijzonder. Tegenwoordig is het uniek als iemand voor een lange periode voor een organisatie wil werken. Het switchen van een baan gebeurt het meest bij generatie Y en Z. De Y-generatie omvat iedereen die geboren is tussen 1982 en 2001, degenen die daarna ter wereld kwamen vallen onder de Z-generatie. Redenen voor een overstap zijn dat mensen zich richten op zelfontplooiing en dat ze bij een organisatie willen werken waar zij zich mee verbonden voelen.

 

Voor bedrijven levert dit kansen op om jongeren aan te trekken, maar tegelijkertijd de uitdaging om ze aan boord te houden. Zes tips om je daarbij te helpen.

 

1. Zie een fout als een kans

Focus je op verbeteren, leren en dus ook op fouten maken. Zorg dat er een cultuur ontstaat waarin leren van fouten een belangrijke manier van ontwikkeling is – zeker voor jongeren die niet veel werkervaring hebben en nog veel moeten leren. Fouten maken biedt namelijk kansen tot innovatieve ideeën en oplossingen. Niet voor niks doen Apple en Google het zo goed. Medewerkers krijgen daar de vrijheid om mee te denken in de productontwikkeling en dienstverlening van de organisatie. Geef je medewerkers daarom de ruimte om te experimenteren. Zij zijn tenslotte experts in hun vakgebied en kunnen zich verbeteren als ze de mogelijkheid hebben zich verder te ontplooien door nieuwe dingen te ontdekken en te doen.

 

2. Van hoger op de ladder naar een tweede huis

Waar generatie Y en Z veel werkenergie van krijgen, is een open sfeer. Gemiddeld genomen zijn de meeste organisaties nog formeel en behoorlijk hiërarchisch. En dat is iets wat jonge mensen liever niet terugzien in een organisatie. Ze willen op gelijkwaardig niveau met elkaar omgaan en zijn minder competitief ingesteld dan de oudere generaties. De jongere generatie deelt kennis met elkaar om gezamenlijk verder te groeien. Zij zijn er niet mee bezig wie er hoger op de ladder staat, maar zien werk meer als een tweede thuis, aldus arbeidspsycholoog Aard Bontekoning. Om het gelijkwaardigheidsgevoel te versterken, zijn teambuildingsopdrachten heel geschikt. Laat je werknemers dus eens samenwerken met collega’s van andere afdelingen, bijvoorbeeld in een sporttoernooi of een survivaltocht.

 

3. Piekmomenten zijn onbetaalbaar

Verwacht veel van je werknemers. Jongeren worden graag uitgedaagd om alles uit zichzelf te halen. Zo ervaren ze ‘piekmomenten’, oftewel: ze krijgen het gevoel dat zij zichzelf overstijgen. Geef Y- en Z-werknemers dus het gevoel dat ze serieus worden genomen en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun taken. Help hen hun talenten optimaal te ontwikkelen en benutten, want dit is wat deze generatie beweegt om voor een bepaalde functie te kiezen. Tegenwoordig werken jongeren tijdens hun studietijd al aan grote, uitdagende projecten voor verschillende organisaties. Wees daarom niet bang om grote opdrachten aan ze te geven. Op deze manier creëer je betrokkenheid en houd je ze langer aan je vast. Bonus: hun frisse blik kan vernieuwende inzichten bieden.

 

4. Korte en efficiënte vergaderingen

Generatie Y en Z zijn pragmatisch ingesteld. Ze willen vooral sneller, directer en realistischer communiceren. Op langdradige vergaderingen zitten zij niet te wachten. Ze willen onderzoeken wat het probleem is en de expertise en creativiteit vinden om oplossingen te genereren. Bedenk je dus – als je een vergadering inplant – of dat wel écht nodig is.

 

5. Inspraak geven

Om je dienstverlening doorlopend te verbeteren, heb je inzicht nodig op verschillende niveaus in je organisatie. Betrek daarom je medewerkers, want zij hebben juist de beste kijk op wat er binnen en buiten het bedrijf speelt. Door naar ze te luisteren geef je hen bovendien het gevoel dat ze een steentje bijdragen aan de organisatie. Ze krijgen het gevoel dat ze gehoord worden en dat er wat gedaan wordt met hun initiatieven. Bied hen andersom ook inzicht in het reilen en zeilen van de organisatie, zodat zij zich meer betrokken voelen.

 

6. Waardering

Het is een klein gebaar om een compliment te maken, maar het werkt nog altijd ontzettend goed. Iedereen krijgt er een energie van als je iets positiefs te horen krijgt – en dat is bij generatie Y en Z niet anders. Juist wanneer iemand in de startblokken van zijn carrière staat, geeft een compliment extra zelfvertrouwen. Probeer hier zo specifiek mogelijk in te zijn: door details in complimenten te verwerken, herkent de werknemer zichzelf beter en zal hij of zij gemotiveerder aan de slag gaan. Ook wanneer het even niet goed loopt bij iemand doe je er goed aan om je waardering uit te spreken. Want juist op zo’n moment kunnen medewerkers de moed verliezen. Een compliment kan het verschil maken, waardoor zij weer zelfverzekerd aan de slag gaan met hun werkzaamheden en hun doel uiteindelijk toch succesvol behalen.

 

Daniel Ballijns
Directeur