AFAS expert Vakkennis Gespecialiseerde teams
7 januari 2019

In het nieuwe jaar gaat het een en ander veranderen voor werkgevers, en dus ook voor salarisadministrateurs en personeelsadministrateurs. De salarisspecialisten van Optimo zijn na een uitgebreide kennissessie helemaal op de hoogte van de veranderingen in wet- en regelgeving. Sylvia Alberts, Manager Outsourcing bij Optimo, brengt een aantal belangrijke wijzigingen overzichtelijk in kaart.

 

In mijn vorige blog Prinsjesdag: de veranderingen in PSA noemde ik al een aantal veranderingen in wet- en regelgeving die volgden uit de troonrede. Inmiddels weten we meer, de updates daarvan lees je in de vorige blog. In déze blog behandel ik nieuwe onderwerpen die invloed hebben op de salarisadministratie.

 

 

Loondispensatie

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III is opgenomen dat de loonkostensubsidie wordt vervangen door de loondispensatie. Na toekenning van loondispensatie mag een werkgever tijdelijk minder loon betalen aan een werknemer uit de Wajong. Het UWV vult het loon dan aan met een uitkering. Als werkgever kun je tevens ook een verzoek indienen om de UWV mee te laten betalen aan specifieke werkvoorzieningen voor de Wajonger.

 

 

Algemeen werkloosheidsfonds (Awf)

Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. Hier staat echter een verhoging van de Awf-premie tegenover: deze neemt toe van 2,85 naar 3,60 procent.

 

 

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Bij alle loonkostenvoordelen wordt de voorwaarde ‘de kalendermaand voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking of herplaatsing’ gewijzigd in ‘de maand voorafgaand aan de dienstbetrekking of herplaatsing’. Omdat de berekening wijzigt, kan het bedrag dat je als werkgever terugkrijgt van de beschikkingen, veranderen. Laat je beschikking dus even checken door Optimo!

 

 

Heffingskorting niet-inwoners

We krijgen drie groepen medewerkers:

  1. Werknemers die inwoner zijn van Nederland;
  2. Werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), Zwitserland of de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba);
  3. Werknemers die inwoner zijn van een derde land, dat wil zeggen van een land dat niet valt onder 1 of 2.

Heffingskortingen bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. Vanaf 2019 hebben alleen groep 1 en 2 recht op het belastingdeel. Niet-inwoners hebben alleen nog recht op het premiedeel, áls ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen. Als ook het premiedeel wegvalt, krijgen ze géén loonheffingskorting. Het is dus heel belangrijk om te controleren of een medewerker die werkt in Nederland, maar woont in het buitenland, goed vermeld staat in AFAS Profit. Hulp nodig? Je weet ons te vinden!

 

 

Geen zorgen meer over jouw salarisadministratie of personeelsadministratie? Je leest er alles over in onze brochure.

 

Sylvia Alberts

Sylvia Alberts
Manager Outsourcing