AFAS expert Vakkennis Gespecialiseerde teams
2 oktober 2018

Prinsjesdag is voor team Outsourcing van Optimo een goede aanleiding om eens de koppen bij elkaar te steken: welke impact heeft de troonrede op de personeels- en salarisadministratie (PSA)? We zetten de belangrijkste veranderingen in de PSA voor jou op een rij.

 

Update: in deze blog noemen we een aantal veranderingen in wet- en regelgeving die volgden uit de troonrede. Hierin zijn inmiddels een paar details gewijzigd. Onder elk onderwerp hebben we een update toegevoegd.

 

Loonkosten stijgen

Werken gaat meer lonen. In 2021 zijn er nog maar twee belastingschijven. Naast het verlagen van de belastingtarieven, verhogen de heffingskortingen per 2019. Zo blijft er netto meer salaris over. De loonstrookjes gaan er dus anders uitzien. Daarnaast gaan werkgevers meer betalen, omdat de premies voor werkgevers worden verhoogd.

 

Update: dit voorstel is op het moment van schrijven door de Tweede Kamer heen, maar moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer.

 

 

Op de fiets naar het werk

Stel, jij werkt in de thuiszorg. Je krijgt van werk een fiets voor huisbezoeken. De fiets neem je ook mee naar huis, maar mag niet privé gebruikt worden. Vóór de wetswijziging was hier geen bijtelling voor. Vanaf 2020 komt er standaard 7% bijtelling voor een fiets van de zaak, die ook privé gebruikt wordt. De regeling geldt ook voor elektrische fietsen.

 

Update: dit voorstel is goedgekeurd.

 

 

CO2-vrije zakenauto’s

Voor een zakenauto met CO2-uitstoot betaal je 22% bijtelling en voor auto’s zonder CO2-uitstoot geldt momenteel 4% bijtelling. Die 4% blijft, maar kent vanaf 2019 een plafond. Tot een catalogusprijs van € 50.000,- geldt 4% bijtelling. Voor elke euro daarboven betaal je straks 22% bijtelling. In 2022 verandert dit weer. Vanaf dan betaal je sowieso 22% bijtelling, ongeacht de prijs. 

 

Update: ook dit voorstel is akkoord.

 

 

30%-regeling

De duur van de 30%-regeling voor bijzondere werknemers die naar Nederland zijn gehaald, wordt ingekort van 8 tot 5 jaar. Er is geen overgangsmaatregel voor eerdere gevallen die nog recht hadden op 10 jaar. Wel wordt een uitzondering gemaakt voor werknemers met (internationaal) studerende kinderen in het studiejaar 2018/2019.

 

Update: er komt toch wél een overgangsregeling. Deze is afhankelijk van de einddatum van de regeling. Dit voorstel is door de Tweede Kamer heen, de Eerste Kamer moet nog beslissen.

 

 

WAB: tijdelijke contracten

Het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gaat dit najaar naar de Tweede Kamer. Werkgevers mogen langer tijdelijke contracten verlengen; de maximale periode van opvolgende tijdelijke contracten wordt 3 jaar in plaats van 2 jaar. Ook vinden wijzigingen in de proeftijd plaats. Voor een contract van onbepaalde tijd wordt dit 5 maanden en voor een bepaalde tijd langer dan 2 jaar, geldt een proefperiode van ten hoogste 3 maanden.

 

Update: dit voorstel ligt nog bij de Tweede Kamer.

 

 

WIEG: partnerverlof

Werknemers hebben per 1 januari 2019 recht op meer betaalde verlofdagen. Na de geboorte van het kind krijgt de partner 5 dagen loondoorbetaling. Daarnaast kan de partner 5 weken aanvullend kraamverlof aanvragen, waarbij 70% door het UWV wordt uitbetaald. Het adoptieverlof wordt verhoogd van 4 weken naar 6 weken.

 

Update: dit voorstel is goedgekeurd. Het partnerverlof moet binnen een maand na de bevalling opgenomen worden en het aanvullende verlof binnen 26 weken na de bevalling, pas ná het partnerverlof. In totaal heeft de partner dus recht op 6 weken verlof. Daarbovenop komt nog calamiteitenverlof, zoals de bevalling en het aangeven van het kind bij gemeente. Het adoptieverlof mag tevens verspreid mag worden.

 

 

Heb je naar aanleiding van deze blog vragen over jouw PSA? Neem gerust contact met ons op!

 

Sylvia Alberts

Sylvia Alberts
Manager Outsourcing