AFAS expert Vakkennis Gespecialiseerde teams
13 april 2020

Hoe ga je om met loondoorbetaling bij verzuim en verlof gedurende de coronacrisis? In deze blog geven we helderheid over de wet- en regelgeving. Ook vertellen we hoe je het verzuim en verlof overzichtelijk maakt in AFAS Profit.

 

 

In het kort

Vaste werknemers dienen gewoon te worden uitbetaald gedurende het dienstverband. Flexwerkers (met een min-max contract) blijven recht houden op loondoorbetaling van het minimum afgesproken aantal uren. Flexwerkers met een 0-urencontract horen daar niet bij, omdat ze mogelijk niet meer opgeroepen worden. Wel kunnen werkgevers deze groep doorbetalen vanuit de subsidie uit de NOW-regeling. Tevens is de overheid  bezig om ook voor deze groep een vangnet op te bouwen, indien er geen doorbetaling plaats vindt.

 

 

In geval van ziekte

De ziekte-uren mogen niet worden ingewisseld voor vakantie- of TvT-uren. Kortingen die al toegepast worden door bijvoorbeeld het tweede ziektejaar, blijven intact.

 

In deze tijd heb je niet alleen te maken met mogelijk zieke werknemers, maar ook met werknemers die thuis moeten blijven vanwege een zieke huisgenoot. Als deze werknemer zijn of haar werkzaamheden niet vanuit huis kan uitvoeren, betaal je als werkgever 100% het loon uit.

 

Ontslag bij ziekte

Of je nu wel of niet gebruikmaakt van de NOW-regeling: een werknemer mag niet worden ontslagen wegens ziekte.

 

Re-integratie

Het coronavirus kan veroorzaken dat de organisatie en werknemer niet volledig kunnen voldoen aan de re-integratie inspanningen bij ziekte. Het UWV zal bij het beoordelen van verzuimdossiers rekening houden met situaties waarbij het coronavirus de re-integratie-activiteiten heeft beïnvloed.

 

 

Verlof opnemen

Als werkgever mag je jouw personeel niet verplichten vakantiedagen op te nemen wanneer de werkzaamheden teruglopen. Controleer in de arbeidsvoorwaarden of de cao wat er eventueel afwijkend over verplichte vrije dagen is geschreven. Staat hierover niks beschreven in de cao of arbeidsvoorwaarden, dan mag je jouw werknemers wel vragen om – wanneer zij tijdelijk minder werk hebben – verlof op te nemen. Dit dient in goed overleg te gebeuren en de werknemer mag het verzoek eventueel weigeren.  


Verlof & arbo

Vanuit Arbo technisch inzicht kan het goed zijn om jouw werknemers te adviseren verlof op te nemen in deze periode. Thuiswerken lijkt soms ontspannen, maar ongemerkt vraagt het veel energie. Medewerkers hebben tijd nodig om te wennen aan nieuwe gewoontes zoals video vergaderen, deadlines die ondanks alles gehaald moeten worden en de combinatie met het gezinsleven.  

 

 

Inzicht in AFAS Profit

De kans is groot dat jouw personeels- of salarisadministratie meer mutaties moet verwerken dan normaal. Je kunt de software van AFAS slim inzetten om ziekmeldingen, verlofopnames en salarisberekeningen inzichtelijk te maken.

 

Verloftype: coronaverlof
Wil je bijvoorbeeld in één oogopslag kunnen zien hoeveel medewerkers verlof opnemen in verband met het coronavirus? Dan kun je hiervoor een apart type verlof ‘coronaverlof’ gebruiken. Je kunt ook zelf aparte verlofredenen aanmaken. Zo beschik je over de juiste stuurinformatie met betrekking tot verlofopnames.

 

De AFAS specialisten van Optimo kunnen jou op afstand helpen om jouw verlofregistratie in te richten in InSite en AFAS Profit. Zij staan ook klaar over andere vragen over de loondoorbetaling tijdens de coronacrisis. Neem gerust contact met ons op!

 

Desiree Koolen

Desiree Koolen
Transitie Consultant