Geplaatst op 04 oktober 2016

Het Individueel Keuzebudget (IKB) biedt medewerkers de keuzevrijheid om hun salaris flexibel in te zetten voor de door hen gestelde doelen. Hierdoor wordt het makkelijker om iedere medewerker tegemoet te komen in zijn/haar behoeften. Het nieuwe keuzebudget bestaat uit: de huidige vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, het bovenwettelijk verlof en de extra 0,1%. In totaal bestaat dit budget uit ruim 18% van het jaarsalaris (dit kan verschillen per cao). Deze flexibele manier om de doorgaans stugge arbeidsvoorwaarden juist te gebruiken is een aanzet om de cao te moderniseren.

 

Flexibele invulling van salaris

Het Individueel Keuzebudget is door medewerkers variabel in te zetten naar hun eigen behoeften. Zo kan een werknemer er voor kiezen extra vakantiedagen op te nemen of hij/zij gebruikt het ter voorbereiding van zijn of haar pensioen. Andere mogelijkheden zijn om extra pensioen in te kopen, een onbelaste opleiding/training te volgen of om een fiets van de zaak aan te schaffen. Als organisatie is het van belang om medewerkers te informeren over hoe zij hun toekomstige salaris kunnen inrichten. Medewerkers krijgen nu voor het eerst de vrijheid om hun eigen financiële keuzes te maken binnen hun salaris. Een goede begeleiding vanuit het bedrijf kan hierbij helpen, deze begeleiding zorgt ervoor dat er wordt nagedacht over wat de meest optimale situatie is voor een medewerker. Wat is de juiste balans tussen zijn/haar werk- en persoonlijke situatie? De vele keuzemogelijkheden hebben veel invloed op hun ontwikkeling en een salarisadministrateur kan ze daarbij adviseren.

 

Fiscale voordelen

De flexibele invulling van het salaris heeft veel voordelen voor zowel de werknemer als de organisatie. Het loon kan bijna altijd naar onbelast loon worden omgezet. Dit is voor beide partijen een win-winsituatie. Zo betaalt de medewerker minder loonbelasting en de organisatie heeft een minder hoge zorgverzekering en sociale premies.

 

Tijdsbesparing voor HR

Het IKB bespaart de HR-afdeling tijd in plaats van dat het tijd kost. Een voorwaarde hiervoor is, dat er gebruik gemaakt wordt van een goed e-HRM systeem. Door het IKB-proces te automatiseren, komt de regie meer bij medewerkers te liggen. Waardoor de HR-afdeling minder handelingen hoeft te verrichten. Daarentegen komt er wel een nieuwe, adviserende rol vrij voor de salarisadministrateurs.

 

Koppeling naar een goed e-HRM systeem

Het instellen van het IKB vraagt veel capaciteit van een organisatie. De vele keuzemogelijkheden betekenen veel wijzigingen per medewerker. Een goed systeem kan hierbij helpen. Door het juiste e-HRM systeem te implementeren zijn de wijzigingen eenvoudig en automatisch te verwerken. Het systeem geeft een medewerker duidelijke informatie over wat het keuzebudget betekent voor hem/haar. Ook geeft het systeem weer wat er gebeurt als hij of zij een bepaalde keuze maakt en wat de gevolgen van die keuze zijn.

 

 

Sylvia Alberts
Manager Payroll & HR Services