AFAS expert Vakkennis Gespecialiseerde teams
29 januari 2020

Kort op elkaar zijn AFAS Profit 12, AFAS Profit 14 en de WAB live gegaan. In deze blog zet Joost Pijper, AFAS Consultant bij Optimo, op een rij wat jij als AFAS gebruiker sinds 1 januari 2020 geregeld moet hebben. Ook vertelt hij over nieuwe mogelijkheden in de module HRM.

 

 

Schriftelijke arbeidsovereenkomst

Sinds de uitlevering van Profit 12 is in de meest actuele contractregel het veld Schriftelijke arbeidsovereenkomst per medewerker aangevinkt. Dit betreft een vinkje op één contractregel. Dit geeft geen garantie voor een juiste invulling voor een nieuwe, opvolgende contractregel. Om er voor te zorgen dat het veld Schriftelijke arbeidsovereenkomst bij nieuwe contractregels ook wordt aangevinkt, dien je de profielen met Contractcontexten aan te passen. Het veld staat in de profielen namelijk standaard op Nee. Uiteraard ben je zelf verantwoordelijk om te controleren of er daadwerkelijk een schriftelijke arbeidsovereenkomst in het medewerkersdossier aanwezig is.

 

 

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Vanaf Profit 12 zijn contracttypen aan te merken als een Onbepaalde tijd contract. Een medewerker met een contract voor onbepaalde tijd is nu te herkennen aan het Type contract in de contractregel. Dit veld heeft een diepere laag gekregen; je kunt de waarden uit het veld Type contract aanmerken als een contracttype dat daadwerkelijk onbepaalde tijd is. Deze waarde wordt gebruikt voor het berekenen van de premiekorting.

 

De meeste organisaties maken gebruik van de standaardwaarden die in de onderstaande tabel zitten. Gebruik je zelf ook alleen de standaardwaarden, dan hoef je geen wijziging aan te brengen. AFAS heeft dit namelijk al gedaan. Ben je er niet helemaal zeker van? Dan kun je het eenvoudig checken via HRM / Beheer / Inrichting / Type contract. Je kunt deze waarde vervolgens zelf handmatig aanvinken.

 

Profit 12

 

 

Oproepkrachten (0-uren en min/max)

In de roosterregel is in het tabblad Overige een nieuw veld gekomen. Dit veld geeft door middel van een vinkje aan of er sprake is van een oproepovereenkomst. Voor bestaande oproepkrachten dient dit veld te worden aangevinkt. Ook moeten de profielen die een roostercontext bevatten, worden aangepast.

 

AFAS heeft daarnaast ook een toevoeging gedaan aan het bestaande dashboard Wet Werk en Zekerheid. Met deze toevoeging wordt inzichtelijk gemaakt wat het gemiddeld aantal uren van de oproepkracht is. Dit aantal is te gebruiken bij het doen van een aanbod voor een vast aantal uren.

 

 

Loonstrook

Bovengenoemde punten zijn nieuwe velden die aangemerkt worden met een ja/nee veld (een vinkje). Deze velden moeten zichtbaar zijn op de loonstrook. Bij standaardstroken van AFAS wordt dit uitgeleverd, maar bij werkgevers met een eigen loonstrook dient dit handmatig te worden aangepast. Let op: maakt jouw organisatie gebruik van meerdere dienstverbanden, dan zal je de velden per dienstverband moeten toevoegen.

 

 

BBL stagiaires

BBL stagiaires mogen worden meegenomen in de werkgeverskorting. Om deze groep medewerkers te onderscheiden is er een nieuwe waarde (code 83) toegevoegd aan het veld Aard arbeidsverhouding. Dit veld is te vinden in de Belastingdienst regel van de Instantie. Pas daarom de profielen van BBL’ers aan.

 

 

Burgerservicenummer

Het veld BSN-nummer bij het in dienst melden is vanaf nu standaard verplicht. De verplichting kan je eraf halen, door dit via de context Persoon op het betreffende profiel aan te geven.

 

 

Nieuw om in te richten


Transitievergoeding

AFAS heeft een transitievergoeding-tool ontwikkeld. Deze tool helpt je met het berekenen van de transitievergoeding. Deze is vervolgens aan een workflow te koppelen en er wordt een nabetalingscontract aangemaakt. Met de WAB zal een transitievergoeding veel vaker voorkomen, dus dit is zeker mooi om in te richten!

 

Delegeren van takenpakket

Delegeren van taken van een leidinggevende naar een reguliere (laag 9) medewerker, was altijd een dingetje. De reguliere medewerker heeft vaak niet genoeg rechten om taken over te nemen. Delegeert een leidinggevende verlofaanvragen naar een medewerker zonder leidinggevende rechten, dan krijgt de medewerker wel de taak, maar is niet voldoende geautoriseerd om de taak daadwerkelijk te openen. De medewerker heeft immers geen rechten op de andere medewerker die het verlof aanvraagt.

 

Met de komst van Profit 12 is het voor bepaalde onderwerpen mogelijk om iemand rechten te geven zonder volledige rechten toe te kennen. Hoe dit werkt? Op een functieregel van een (reguliere) medewerker kan je aangeven dat deze persoon rechten krijgt voor bepaalde taken van medewerkers op een bepaalde OE. Twee voorbeelden waarbij deze functionaliteit kan worden toegepast:

  • Een roosterplanner toevoegen aan een ziekmelding workflow, zonder dat de roosterplanner rechten heeft op de zieke medewerker;
  • Een secretaresse declaraties laten beoordelen, terwijl de secretaresse niet de rechten heeft op alle medewerkers.

Dit zijn alle onderwerpen waarop delegaties kunnen plaatsvinden:

 

Profit 12

 

Kun je wel wat hulp op afstand gebruiken bij de inrichting na Profit 12, Profit 14 en de WAB?
Lees dan eens wat Consultancy op afstand voor jou kan betekenen.

 

Auteur Joost Pijper

Joost Pijper
AFAS Consultant