AFAS expert Vakkennis Gespecialiseerde teams
21 maart 2017

Ondanks dat de term e-HRM al flink is ingeburgerd bij HR-afdelingen, blijkt uit onderzoek van AFAS dat een groot gedeelte van de Nederlandse bedrijven niet optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden op softwaregebied. Zonde, want een goed geïntegreerd e-HRM softwaresysteem kent vele voordelen en verdient zichzelf snel terug. Optimo maakt maatwerk van de AFAS software, waardoor het naadloos aansluit op jouw organisatie.

 

Één geïntegreerd systeem

Losse Excel-documenten, applicaties en e-mailtjes zijn verleden tijd. Door met een e-HRM-systeem te werken, kiezen organisaties voor één geïntegreerd systeem waarin alle HR-processen verzameld zijn. Door het softwaresysteem optimaal in te richten, draai je binnen een handomdraai een managementrapportage uit en beschik je over veel stuurinformatie. Er is altijd een up-to-date overzicht van jouw HR-gegevens beschikbaar.

 

 

Automatisering van HRM

E-HRM draait om efficiënter en inzichtelijker werken. E-HRM-systemen verbinden afdelingen doordat iedereen in de organisatie betrokken wordt bij het inzien en muteren van gegevens. Ook werkt de software als communicatiemiddel. Zo kunnen medewerkers via een online portal zelf verlof aanvragen, zich ziek melden, salarisstroken raadplegen, uren registreren en werkroosters inzien. Via workflows worden deze gegevens direct verwerkt. Medewerkers hebben daardoor altijd een up-to-date overzicht van hun gegevens in hun persoonlijke dashboard en het scheelt de HR-afdeling veel administratief werk. Daarnaast kan het management effectief via het systeem polls en enquêtes verspreiden om meningen en inzichten van het personeel te vergaren.

 

 

Handmatige invoering in e-HRM systemen is foutgevoelig

Naast arbeidsintensief, is het handmatig invoeren van gegevens erg foutgevoelig. Door automatisering in de AFAS software kunnen deze fouten worden voorkomen. Alle processen rondom de in-, uit-, en doorstroom van medewerkers worden geautomatiseerd. De automatisering bij E-HRM maakt jouw salaris- en personeelsadministratie eenvoudig en zorgt ervoor dat HR-medewerkers zich minder bezig hoeven houden met administratieve en operationele taken. Jouw HR-afdeling houdt zo meer tijd over om te adviseren en een beleidsmatige invulling te geven aan het vakgebied.

 

 

De moderne werkgever is flexibel

Om overeind te kunnen blijven staan, vereist de snel veranderende samenleving veel flexibiliteit van organisaties. Het accuraat aanpassen aan ontwikkelingen is van essentieel belang om te kunnen blijven concurreren in de markt. De ontwikkelingen van verschillende e-HRM toepassingen dragen hieraan bij. Het is efficiënter werken, scheelt kosten en je blijft vooruitstrevend als organisatie.

 

 

E-HRM biedt het cruciale stukje rust

HR kan verzuim(kosten) verlagen met de implementatie van e-HRM-systemen. De digitale gegevens geven inzicht in het aantal werkuren, ziekteverzuim en verlofuren waardoor zowel de werkgever als werknemer meer grip heeft over het verzuim. Daarnaast kunnen er meldingen naar de manager worden verstuurd bij een langere afwezigheid van een medewerker.

 

 

Maatwerk door Optimo

Met e-HRM kan het volledige bedrijfsprofiel digitaal worden ingericht. De module HRM/Payroll van AFAS kent vele standaard cao’s. Optimo stelt vast op welke punten jouw organisatie afwijkt van de standaard. Deze eigen regelingen zoals pensioenregelingen, bonusregelingen en betaald verlof, worden voor jouw organisatie verwerkt in zelfgemaakte looncomponenten of speciale workflows. Na een uitgebreide test ben jij verzekerd van een e-HRM-systeem dat volledig is geïntegreerd en naadloos aansluit bij jouw organisatie.

 

 

De voordelen van e-HRM op een rij:

  • E-HRM professionaliseert de HR-afdeling;
  • Fouten minimaliseren door automatisering van het systeem;
  • Tijd- en kostenbesparing;
  • Transparantie binnen de organisatie.

 

Enthousiast geworden? Lees in onze brochure hoe wij maatwerk maken van e-HRM!

 

Optimo