De onderdelen van de payrollscan

1. De wet- en regelgeving (de wettelijke regelingen)
Bijzondere beloningen, de werkgeverspremies, de belastingen, pensioenberekening en andere verzekeringen.

2. Alle arbeidsvoorwaarden (aanvullende regelingen)
Verlof, vakantietoeslagen, ouderschapsverlof, loonkorting bij ziekte,
Premiekortingen en stagiaires en andere regelingen.

3. De eigengemaakte looncomponenten
Dit zijn de looncomponenten die door de organisatie zelf of door externe partijen zijn aangemaakt en niet worden onderhouden door AFAS. De ervaring leert dat bij de salarisverwerking er fouten kunnen ontstaan. Optimo kan dit voor een groot deel oplossen en indien nodig voor jouw organisatie automatiseren.

Het proces van de payrollscan

Wanneer jouw organisatie ervoor kiest om zijn salarisadministratie uit te besteden, wordt eerst de scan uitgevoerd. De payrollscan zal, afhankelijk van het aantal eigen gemaakte looncomponenten, binnen een aantal dagen worden uitgevoerd.

We bespreken de resultaten van de scan en brengen ons advies uit. We komen bij jullie op locatie om door te nemen hoe de salarisadministratie tot nu toe is aangepakt.

Vanuit dit gesprek wordt er een projectplan opgesteld over wat er geautomatiseerd moet worden. Mocht de salarisadministratie uitbesteed worden, dan wordt er een overdracht geschreven naar onze salarisadministratieafdeling.

Onze payrollconsultants

Voordelen van de payrollscan

De grootste voordelen van zowel de scan als het automatiseren en optimaliseren van salarisadministratie, is dat jouw organisatie voor 95% verzekerd is van een foutloos ingerichte software. Alle veranderingen kunnen snel worden gecorrigeerd en het systeem wordt periodiek geoptimaliseerd. Daarnaast scheelt het de organisatie veel tijd en kosten doordat het softwaresysteem efficiënter is ingericht.