Individueel Keuzebudget

Het Individueel Keuzebudget (IKB) is niet meer weg te denken uit het modern werkgeven. Niet alleen flexibel werken, maar ook het loon flexibel indelen wordt steeds belangrijker voor medewerkers in verschillende levensfasen. Zo kan de medewerker met jonge kinderen extra verlof opnemen en een bijna gepensioneerde zijn pensioengat dichten met een extra pensioenstorting. Deze flexibele manier om de doorgaans stugge arbeidsvoorwaarden juist te gebruiken is een aanzet om de cao te moderniseren.

Ontvang de brochure

Fiscale voordelen

De flexibele invulling van het salaris heeft veel voordelen voor zowel de werknemer als de organisatie. Het salaris kan bijna altijd naar onbelast loon worden omgezet. Dit is positief voor beide partijen: een win-winsituatie. Zo betaalt de medewerker minder loonbelasting en de organisatie heeft een minder hoge zorgverzekering en sociale premies.

Tijdsbesparing voor HR

Het IKB bespaart de HR-afdeling tijd in plaats van dat het tijd kost. Een voorwaarde hiervoor is, dat er gebruik gemaakt wordt van een goed e-HRM systeem. Door het IKB-proces te automatiseren, komt de regie meer bij medewerkers te liggen. Waardoor de HR-afdeling minder handelingen hoeft te verrichten. Daarentegen komt er wel een nieuwe, adviserende rol vrij voor de salarisadministrateurs.

Een goede balans tussen werk en privé

Medewerkers krijgen met het Individueel Keuzebudget meer individuele ruimte, meer invloed en meer verantwoordelijkheid. Uiteindelijk gaat het erom dat het IKB voor iedere werknemer afzonderlijk bijdraagt aan een goede balans tussen werk en persoonlijke situatie. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Nodige voorbereiding

De invoering van het Individueel Keuzebudget vraagt om de nodige voorbereiding én een HR-systeem dat toegerust is op de specifieke eisen. Dat vraagt om uitgebreide kennis van wet- en regelgeving én goede documentatie waarin alle belangrijke informatie is opgenomen.

Koppeling met een goed e-HRM systeem

Het instellen van het Individueel Keuzebudget vraagt veel capaciteit van een organisatie. De vele keuzemogelijkheden betekenen veel wijzigingen per medewerker. Een goed systeem kan hierbij helpen. Door het juiste e-HRM systeem te implementeren zijn de wijzigingen eenvoudig en automatisch te verwerken. Het systeem geeft een medewerker duidelijke informatie over wat het keuzebudget betekent voor hem/haar. Ook geeft het systeem weer wat de gevolgen van een bepaalde keuze zijn. Optimo adviseert en ondersteunt organisaties om deze complexe processen omtrent het IKB op de juiste manier in te richten en te vereenvoudigen.

Advies aan medewerkers over IKB

Als organisatie is het van belang om medewerkers te informeren over hoe zij hun toekomstige salaris kunnen inrichten. Medewerkers krijgen nu voor het eerst de vrijheid om hun eigen financiële keuzes te maken binnen hun salaris. Een goede begeleiding vanuit het bedrijf kan hierbij helpen. Deze begeleiding zorgt ervoor dat er wordt nagedacht over wat de meest optimale situatie is voor een medewerker. Wat is de juiste balans tussen zijn/haar werk- en persoonlijke situatie? Optimo helpt organisaties door hun medewerkers te adviseren of het AFAS Profit systeem juist in te richten.