IKB inrichten in AFAS Profit

Het instellen van het Individueel Keuzebudget vraagt capaciteit van een organisatie. De vele keuzemogelijkheden betekenen veel wijzigingen per medewerker. Een goed HRM-systeem als AFAS Profit kan hierbij helpen. En door de software efficiënt in te richten zijn de wijzigingen eenvoudig en automatisch te verwerken. Het systeem geeft een medewerker duidelijke informatie over wat het keuzebudget betekent voor hem/haar. Ook geeft het systeem weer wat de gevolgen van een bepaalde keuze zijn. Optimo adviseert en ondersteunt organisaties om deze complexe processen omtrent het IKB op de juiste manier in te richten en te vereenvoudigen in AFAS Profit.

Voordeel 1: Fiscale voordelen VINK_Z

De flexibele invulling van het salaris heeft veel voordelen voor zowel de werknemer als de organisatie. Het salaris kan bijna altijd naar onbelast loon worden omgezet. Dit is positief voor beide partijen: een win-winsituatie. Zo betaalt de medewerker minder loonbelasting en de organisatie heeft een minder hoge zorgverzekering en sociale premies.

Voordeel 2: Tijdsbesparing voor HR VINK_Z

Het IKB bespaart de HR-afdeling tijd in plaats van dat het tijd kost. Een voorwaarde hiervoor is, dat er gebruik gemaakt wordt van een goed e-HRM systeem. Door het IKB-proces te automatiseren, komt de regie meer bij medewerkers te liggen. Waardoor de HR-afdeling minder handelingen hoeft te verrichten. Daarentegen komt er wel een nieuwe, adviserende rol vrij voor de salarisadministrateurs.

Voordeel 3: Een goede balans tussen werk en privé VINK_Z

Medewerkers krijgen met het Individueel Keuzebudget meer individuele ruimte, meer invloed en meer verantwoordelijkheid. Uiteindelijk gaat het erom dat het IKB voor iedere werknemer afzonderlijk bijdraagt aan een goede balans tussen werk en persoonlijke situatie. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Invoeren van IKB

De invoering van het Individueel Keuzebudget vraagt om de nodige voorbereiding én een HR-systeem dat toegerust is op de specifieke eisen, zoals AFAS Profit. Dat vraagt om uitgebreide kennis van wet- en regelgeving én goede documentatie waarin alle belangrijke informatie is opgenomen. De consultants van Optimo hebben al deze elementen in huis om jou hierbij te helpen.

Advies aan medewerkers over IKB

Als organisatie is het van belang om medewerkers te informeren over hoe zij hun toekomstige salaris kunnen inrichten. Medewerkers krijgen nu voor het eerst de vrijheid om hun eigen financiële keuzes te maken binnen hun salaris. Een goede begeleiding vanuit het bedrijf kan hierbij helpen. Deze begeleiding zorgt ervoor dat er wordt nagedacht over wat de meest optimale situatie is voor een medewerker. Wat is de juiste balans tussen zijn/haar werk- en persoonlijke situatie? Optimo helpt organisaties hoe de medewerkers het beste kunnen worden voorgelicht.